Лєбєдєва Світлана Юріївна

Начальник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології, полковник служби цивільного захисту.

Закінчила Національний університет внутрішніх справ України, спеціальність «Психолог ОВС».

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.09-«Психологія діяльності в особливих умовах» (2005р.). Старший науковий співробітник за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах». Тема дисертаційного дослідження - "Психологічне забезпечення професійної діяльності і функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України".

Розпочала службу з 2001 року в якості практичного психолога служби психологічного забезпечення МВС України, Світлана Юріївна займалася питаннями психологічного супроводу діяльності спецпідрозділів. З 2006 року, вступивши на службу до МНС, України передавала свій багатий практичний досвід курсантам-майбутнім психологам МНС України.

У червні 2007 року очолила в науково-дослідній лабораторії сектор апробації та впровадження в діяльність служби психологічного забезпечення МНС сучасних психотренінгових технологій.

З 2011 року очолює науково-дослідну лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України.

У 2007 році Лєбєдєвій С.Ю. розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації була присуджена іменна стипендія для обдарованих молодих вчених імені В.Н. Каразіна в номінації «гуманітарні науки».

Має досвід надання екстреної психологічної допомоги постраждалим від техногенних аварій, які класифіковані як надзвичайні ситуації регіонального та державного рівня. Брала участь в наданні психологічної допомоги постраждалим від вибуху побутового газу в житловому будинку в м Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року,. Результати її роботи були високо оцінені керівництвом МНС - за високий професіоналізм наказом МНС № 469 від 25.10.2007 р. їй було присвоєно позачергове спеціальне звання «майор внутрішньої служби». Надавала екстрену психологічну допомогу жителям м. Лозова (Харківська область, 2007 р.), які постраждали від вибухів на військовому арсеналі, що знаходиться в межах міста; родичам шахтарів, які загинули в результаті вибуху метану на шахті "Суходольська-Східна" (Луганська область, 2012 р.); авіатроща військового літака АН-26 під містом Чугуїв (Харківської області, 2020 р.).

Брала участь у безлічі заходів, присвячених безпеці при підготовці та проведення Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" в Україні.

Регулярно бере участь в комплексних тактико-спеціальних навчаннях, в науково-пракичних конференціях різного рівня, в міжнародних зустрічах з іноземними колегами з метою обміну досвідом, який сьогодні накопичено українськими психологами ДСНС по роботі з різними категоріями постраждалого населення в осередку надзвичайної ситуації.

Сфера науковий інтересів:

 • надання екстреної психологічної допомоги персоналу ДСНС, які зазнали сильного психотравмуючого впливу при виконанні професійних обов'язків;
 • надання екстреної психологічної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру;
 • розробка сучасних методів постекстремальной роботи з персоналом ДСНС, психологічного забезпечення відновлювального періоду особового складу після виконання складних завдань службової діяльності;
 • психологічна підготовка представників ризиконебезпечних професій до виконання ними завдань за призначенням, розвиток у них необхідних якостей методом соціально-психологічного тренінгу.

Участь у НДР:

З 2006-2020 брала участь у виконанні 25 НДР, тільки за останні 5 років:

 1. Виконавець НДР «Психічна ригідність в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності» (01.2015 р.- 12.2017 р.). РК№0115U002023
 2. Виконавець НДР «Психологічні наслідки виконання особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань за призначенням в умовах впливу стрес-факторів підвищеної інтенсивності» (01.2016 р.-12.2018 р.) РК№0116U007012
 3. Керівник НДР «Психологічні особливості роботи з жертвами надзвичайних ситуацій воєнного характеру»  (01.2018 р.- 12.2022 р.) РК№0118U001011.
 4. Відповідальний виконавець НДР «Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України» (01.2020р.-12.2025р.) РК№0120U000003

Під її керівництвом в 2011-2014 р.р. було захищено три дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09. - «Психологія діяльності в особливих умовах» за темами: «Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини» (травень, 2011 року); «Діагностика та прогнозування професійно-важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» (грудень, 2013 року), «Професійна самотність та корекція у рятувальників ДСНС України» (березень, 2014 року).

Керівник здобувача університету Кучерявої Т.О. за темою «Психологічні особливості надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України». Спеціальність 19.00.09 –"Психологія діяльності в особливих умовах".

Основні наукові публікації:

 1. Liebiedieva Svitlana Handbookof Disaster and Emergency Management 2017 AmirKhorram-Manesh amir.khorram-manesh@surgery.gu.se ISBN 978-91-639-3200-7
 2. LiebiedievaSvitlana CENTER FOR PSYCHOTRANING TECHNOLOGIES - THE FUTURE HUB OF CONSOLIDATION FOR SCIENTIFIC AND PRACTICAL ACHIEVEMENTS OF THE LEADING EXTREMAL PSYCHOLOGISTS OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології». НУЦЗУ. Х.: 2017
 3. Лєбєдєва С.Ю. Підготовка екстремальних психологів в контексті модернізації вищої освіти. Науковий інформаційний журнал «Новий Колегіум». Х.: 2018 С. 22-26.
 4. Лєбєдєва С.Ю. Кроки до безпеки дітей при надзвичайній ситуації // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Х.: 2019. – вип. 2 (11) (Серія «Державне управління»). С.363-372.

Підручники з грифом МОН:

 1. Лєбєдєва, С.Ю. Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: Підручник / Ю.В. Александров, М.В. Болотських, О.П. Євсюков,  Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Л.А. Перелигіна, В.П. Садковий, О.В. Садковий, О.Д. Сафін, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко, І.О. Шевченко - Х.: УЦЗУ, 2009. – 244 с.

Навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Лєбєдєва, С.Ю. Кризова психологія: Навчальний посібник / Ю.В. Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіна, І.О. Поляков, Ю.О. Приходько, В.П. Садковий, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є.  Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2010. – 383 с.

Термінологічні словники з грифом МОН:

 1. Лєбєдєва, С.Ю. Екстремальна та кризова психологія: Термінологічний словник /         Ю.В. Александров, І.Є. Богданова, Ю.В. Воронова , Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, М.В. Микитюк, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова , Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіна, І.О. Поляков, Ю.О. Приходько, В.П. Садковий, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, О.І. Фролова , В.Є. Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2010. – 291 с.

Практичний порадник:

 1. Лєбєдєва, С.Ю. Використання психотренінгових технологій у практичній діяльності психологів ДСНС України : практичний порадник / С.Ю. Лєбєдєва, Я.О.  Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, А.Ю. Побідаш, Д.С. Похілько.  – Х. : НУЦЗУ, 2018. – 340 с.

Монографії:

 1. Лєбєдєва, С.Ю. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України: монографія / С.Ю. Лєбєдєва,О.В. Тімченко. – Х.: ХНАДУ, 2005. – 326 с.
 2. Лєбєдєва, С.Ю. Соціально-психолоігчні детермінанти помилкових дій у прфоеісйній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: монографія  / Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко, В.П. Садковий,  О.В. Тімченко  Х- .: УЦЗУ, 2009. - 216 с.
 3. Лєбєдєва, С.Ю. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект : монографія / Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко, В.П. Садковий, О.В. Садковий, О.В. Тімченко  Х- .: УЦЗУ, 2009. - 128 с.
 4. Лєбєдєва С.Ю. Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України : монографія / С.Ю. Лєбєдєва, Н.В. Оніщенко, Є.М. Рядинська, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко,В.Є. Христенко. – Х.:НУЦЗУ, 2011. – 170 с.
 5. Лєбєдєва, С.Ю. Професіографічний аналіз діяльності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України : монографія / С.Ю. Лєбєдєва, Я.О. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня» 2012.- 160 с.
 6. Лєбєдєва, С.Ю.  Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини : монографія / С.Ю. Лєбєдєва, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, М.І. Ткач , В.Є. Христенко – Х.: НУЦЗУ, 2012. –  219 с.
 7. Лєбєдєва, С.Ю. Діагностика та прогнозування професійно-важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту [Текст] : монографія / В.В. Асоцький, С.Ю. Лєбєдєва, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 188 с.
 8. Лєбєдєва, С.Ю. Професійна самотність та її корекція у рятувальників ДСНС України : монографія / Т.Ю. Довбій, С.Ю. Лєбєдєва, В.М. Попов, О.В.  Тімченко. - Х: НУЦЗУ, 2015. – 164 с.
 9. Лєбєдєва, С.Ю. Психологічна робота в осередку лиха: десятирічний досвід фахівців науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка: НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – С. 183-191.
 10. Лєбєдєва, С.Ю. Психологічна робота в осередку лиха: десятирічний досвід фахівців науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка: НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – С. 183-191.
 11. Лєбєдєва, С.Ю. Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько, В.О. Тімченко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. / За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019. ‒ 174 с.

Міжнародна діяльність

 1. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Литовської Республіки, травень 2019 р.
 2. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», практичні психологи Азербайджанскої  Республіки, жовтень 2019 р.

Організаційна діяльність

 1. Член постійної спеціалізованої вченої ради  К 64.707.02 НУЦЗУ, м. Харків (2006 – 2019 рр.).
 2. Член редакційної ради наукового збірника «Проблеми екстремальної та кризової психології» (2007 - 2017 рр.).

 

ORCID ID 0000-0002-8265-6956

Профіль scholar.google