Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції

Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Похілько Д.С.,  Тімченко О.В., Христенко В.Є. Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції : Монографія /За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019

ISBN 978-617-7722-66-2

Колективна монографія присвячена проблемі психологічних наслідків перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Встановлено, що найбільших змін після повернення рятувальників із зони проведення АТО зазнають підструктури емоційно-вольової та/або афективної сфери, поведінка та спрямованість фахівця. Визначення та обґрунтування різниці між «військовим синдромом» військовослужбовця та «військовим синдромом» працівника Служби порятунку надало змогу не тільки вивчати і прогнозувати поведінкові особливості рятувальників – ветеранів АТО, але й стало підґрунтям для подальшого проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з ними.

Для психологів ДСНС України, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Передмова

Розділ І. Проблема «Виходу з війни»: аналіз сучасних  психологічних досліджень

1.1 Соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя радянських солдат і офіцерів - ветеранів Другої світової війни

1.2 Соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя військовослужбовців Збройних Сил СРСР – учасників війни в Афганістані

1.3 Соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації – учасників різноманітних локальних військових конфліктів та збройних сутичок на теренах пострадянських країн

Висновки за розділом

Розділ 2. Організація роботи, характеристика груп та методів дослідження

2.1 Організація роботи та основні етапи дослідження

2.2 Характеристика груп досліджуваних

2.2.1 Характеристика групи експертів

2.3 Загальна характеристика методів та психодіагностичних методик дослідження

2.4 Стрес-фактори, що супроводжували фахівців та чинили на них негативний психологічний вплив під час виконання ними  професійної діяльності в зоні проведення АТО

2.5 «Рефлекс придушення» або що заважатиме ветеранам АТО  повернутися до умов звичайного мирного життя

2.6 «Військовий синдром» як психологічний поведінковий маркер ветеранів антитерористичної операції

Висновки за розділом

Розділ 3. Емпіричне дослідження психологічних наслідків, що спостерігаються у фахівців аварійно-рятувальних  підрозділів ДСНС України після виконання ними  завдань за призначенням в зоні проведення  антитерористичної операції

3.1 Особливості функціонального стану фахівців аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України після їх повернення із зони проведення антитерористичної операції

3.2 Особливості проявів невротичних станів у фахівців рятувальних підрозділів ДСНС України, які виконували завдання за призначенням в зоні АТО

3.3 Особливості прояву ознак агресивності та ворожості в поведінці рятувальників після повернення їх із зони локального збройного конфлікту

3.4 Особливості сформованості ознак травматичного стресу  у фахівців аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції

3.4.1 Особливості прояву ознак післятравматичного стресового  зростання у фахівців аварійно-рятувальних підрозділів, які  виконували свої професійні завдання в умовах проведення АТО

3.5 Характеристика психологічних наслідків, що проявляються у ставленні рятувальників до ключових смислоутворюючих категорій життєдіяльності

3.6 Оцінка реадаптаційних можливостей рятувальників в аспекті особливостей «Я-концепції» фахівців, які отримали досвід  виконання професійних завдань в умовах локального збройного конфлікту

3.7 Загальна характеристика основних психологічних наслідків, які було зафіксовано у фахівців аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України після виконання ними професійних завдань  в умовах АТО

Висновки за розділом

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток А. Науково-історичний аналіз досліджень психогенних розладів, що виникають під час війн та локальних збройних конфліктів (початок - кінець ХХ століття)

Додаток Б. Розпорядження директора департаменту персоналу  ДСНС України  «про проведення психологічного дослідження» передати  електронною  поштою

Додаток В. Анкета (для експертної групи)

Додаток Г. Проективна методика:  «Символічні завдання на виявлення «Соціального Я»

Додаток Д. Алгоритм організації психологічної роботи з фахівцями аварійно-рятувальних підрозділів після виконання ними завдань в умовах  локального збройного конфлікту