Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації

Миронець С.М., Тімченко О.В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія. - К.: ТОВ "Видавництво "Консультант", 2008. - 232 с.

ISBN 966-8459-20-7

Монографія присвячена дослідженню динаміки негативних психічних станів, що виникають у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України під час виконання професійних завдань в реальних умовах великомасштабної надзвичайної ситуації

 
Шляхом критичного аналізу відповідних літературних джерел, наявної нормативно-правової бази, що визначає діяльність органів та підрозділів МНС України, розкриті сучасні підходи до вивчення та розв’язання проблеми негативних наслідків впливу професійної діяльності на психіку представників професій екстремального профілю, зокрема й рятувальників; виявлені особливості розвитку провідних негативних психічних станів та реакцій, що виникають у рятувальників в умовах як підготовки до виконання аварійно-рятувальних робіт підвищеної складності, так і безпосередньої ліквідації наслідків великомасштабної надзвичайної ситуації; розроблені рекомендації керівному складу аварійно-рятувального підрозділу, практичним психологам МНС України щодо запобігання негативним психічним станам та реакціям, що виникають у рятувальників під впливом стрес-факторів надзвичайної ситуації.

Для практичних психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів соціально-психологічного факультету Університету цивільного захисту України.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І Основні поняття, що використовуються в межах дослідження: їх юридично-психологічний, семантичний та феноменологічний аналіз

1.1 Психічний стан: особливості, феноменологія, класифікація, прояви й значущість

1.2. Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці

1.3. Аналіз понять, що використорвуються в законодавстві України для відображення та опису ризиконебезпечних ситуацій в діяльності представників екстремальних професій  

Розділ ІІ Організація роботи та методи емпіричного дослідження

2.1 Методичний апарат дослідження та загальна характеристика учасників дослідження

2.2. Обґрунтування методів дослідження  

2.3. Математико-статистична обробка даних

Розділ ІІІ Динаміка психічних станів та реакцій працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України під впливом екстремальних факторів службової діяльності  

3.1. Актуальні психічні стани працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України при підготовці до відрядження в зону надзвичайної ситуації  

3.2. Специфіка та психологічні особливості діяльності зведених загонів МНС України в умовах ліквідації наслідків вибухів на артилерійських складах у районі с. Новобогданівка

3.3. Дослідження психічних станів та реакцій, що виникали у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України на етапі їх адаптації до умов життєдіяльності в зоні надзвичайної ситуації  

3.4. Дослідження основних психічних станів та реакцій, що виникали у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України після трьох тижнів перебування в умовах великомасштабної надзвичайної ситуації

3.5 Попередження та подолання негативних психічних станів та реакцій, що виникають у рятувальників під впливом надзвичайної ситуації 

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

А. Структура професійно-важливих якостей рятувальників

Б. Професіограма фахівця аварійно-рятувального підрозділу МНС України

В. Професійно-психологічна підготовка працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України 

Г. Специфіка психологічної роботи в умовах проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та після її завершення  

Також можна переглянути