Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Садковий О.В., Склень О.І., Тімченко О.В. Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. - Х.: Вид-во УЦЗУ, 2008. -  221 с. 

ISBN 978-966-303-173-6

Монографію присвячено дослідженню психологічних особливостей поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів соціально-психологічного факультету Університету цивільного захисту України. 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ

1.1 Концептуальні погляди на природу стресу. Причини й наслідки професійного стресу

1.1.1 Теоретичні моделі стресу

1.1.2. Причини й наслідки професійного стресу

1.2. Копінг-поведінка, її суть та основні компоненти

1.3. Особливості професійної діяльності та вимоги щодо професійно-важливих психологічних якостей працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

1.4. Місце та роль індивідуальних ресурсів особистості у подоланні професійного стресу

1.4.1. Ресурси подолання професійного стресу

1.4.2. Феномен психологічного захисту: найважливіші теоретичні підходи

Висновки за розділом

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методичний апарат дослідження та загальна характеристика досліджуваних

2.2. Обґрунтування методів дослідження

2.2.1. Характеристика методик дослідження

2.2.2. Статистична обробка даних

Висновки за розділом

РОЗДІЛ 3 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ..

3.1. Характеристика основних стрес-факторів професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.

3.1.1. Самооцінка рівня психологічної стійкості працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різним стажем професійної діяльності

3.1.2. Суб'єктивна оцінка потреби в саморегуляції психічного стану у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.

3.2. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різним стажем професійної діяльності

3.3. Визначення особливостей копінг-поведінки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів МНС України у стресових ситуаціях

3.4. Характеристика поведінкових реакцій фахівців-пожежних з різним стажем служби в підрозділі на дію стрес-чинників

3.5. Специфічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу працівниками пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різним стажем професійної діяльності

3.6. Особливості соціально-психологічної адаптації працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різними моделями копінг-поведінки 

3.7. Визначення індивідуально-психологічних особливостей поведінки особистості фахівців-пожежних в типових ситуаціях професійної діяльності

3.8. Індивідуально-психологічні особливості працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різним типом стрес-долаючої поведінки.

3.9. Структура індивідуально-психологічних особливостей працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України з різними типами стрес-долаючої поведінки 

3.9.1. Структура індивідуально-психологічних особливостей фахівців-пожежних, що обирають адаптивну модель поведінки у стресовій ситуації

3.9.2. Структура індивідуально-психологічних особливостей фахівців-пожежних, що обирають псевдоадаптивну модель поведінки у стресовій ситуації

3.9.3. Структура індивідуально-психологічних особливостей фахівців-пожежних, що обирають дезадаптивну модель поведінки у стресовій ситуації      

3.9.4. Факторна структура індивідуально-психологічних особливостей ефективної копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України 

Висновки за розділом

Висновки

Список використаних джерел

Додатки