Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект

Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Садковий О.В., Тімченко О.В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект: Монографія. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 128 с.

ISBN 978-966-303-241-2

Монографію присвячено дослідженню особливостей формування відношення до життя та смерті та специфіки сприйняття цих категорій фахівцями рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів соціально-психологічного факультету Університету цивільного захисту України.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ РОЗУМІННЯ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В РУСЛІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

1.1. Поняття «життя» і «смерть» в сучасній психологічній науці

1.1.1. Уявлення про життя та смерть у психоаналітичній концепції

1.1.2. Розуміння життя та смерті з позицій екзистенціально-гуманістичної парадигми

1.1.3. Усвідомлення смерті й пошуки сенсу життя

1.2. Вплив критичних ситуацій на відношення людини до життя та смерті

1.2.1. Криза у розумінні закордонних психологів

1.2.2. Критичні ситуації та їх значення для становлення особистості у поглядах вітчизняних психологів

1.3. Посттравматичний стресовий розлад і смисложиттєві орієнтації особистості

1.4. Професія й смисложиттєві орієнтації особистості

1.4.1. Специфіка професійної діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України та її психологічний аналіз

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ

РОЗДІЛ ІІ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Характеристика груп досліджуваних

2.2. Характеристика методів дослідження

2.3. Статистична обробка даних

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ

РОЗДІЛ ІІІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ ФАХІВЦІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ

3.1. Особливості ціннісних орієнтацій працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.2. Оцінка термінальних цінностей фахівців-рятувальників

3.3. Особливості актуальних потреб працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.4. Особливості смисложиттєвих орієнтацій фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різним суб’єктивним досвідом

3.5. Характер суб’єктивного розуміння фахівцями-рятувальниками смислу життя та їх відношення до смерті

3.6. Контент-аналіз матеріалів щодо уявлення фахівцями аварійно-рятувальних підрозділів МНС смислу життя

3.7. Суб’єктивна експрес-діагностика емоцій, що виникають під час виконання фахівцями аварійно-рятувальних підрозділів МНС України завдань різної складності, за допомогою психологічного моделювання ситуацій

3.8. Особливості неусвідомленого відношення фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України до смерті та життя

3.9. Структура психологічних компонентов, що обумовлюють формування відношення особистості до життя та смерті

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Також можна переглянути