Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Христенко

Христенко Віталій Євгенович, провідний науковий співробітник Лабораторії.

Закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв’язку, спеціальність «Інженер з експлуатації радіолокаційних станцій».

Має педагогічну освіту - Харківський педагогічний універистет ім. Г.С. Сковороди.

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Тема кандидатської дисертації - "Моделювання психологічних детермінант поведінки жертв сексуальних злочинів".

Доцент по кафедрі прикладної психології.

У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, має статус ліквідатора 1 категорії.

Має досвід надання екстреної психологічної допомоги постраждалим від надзвичайної ситуації (вибух на шахті ім. Засядька в Донецьку, 2007 р.; вибух військового арсеналу в м.Лозова Харківської обл., 2008 р.; звільнення моряків з піратського полону - м. Салала Султанату Оман, 2008р.; вибух метану на шахті "Суходільська-Східна", Луганська область, 2011 р.).

Входив до складу експертів національної групи Міжнародної програми "Гуманітарна відповідь морському піратству" (Maritime Piracy Humanitarian Response).

За роботу з постраждалими в осередку надзвичайної ситуації нагороджений відзнакою Служби порятунку України "За відвагу в надзвичайній ситуації" 1 та 2 ступеня.

Брав участь у безлічі заходів та тактичних навчань, присвячених безпеки на Євро-2012 як в Україні, так і в Польщі.

Сфера наукових інтересів простягається і за межами психологічного забезпечення діяльності персоналу аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України:

 • віктимологія - науковий напрям, що досліджує закономірності поведінки жертви, в тому числі і жертви злочину (кримінальна віктимологія). Цей напрямок намагається дати відповіді на деякі питання, типу: "Чому одна людина частіше, ніж інші стає жертвою?", "Чи є закономірності того, що конкретна людина / група людей опиняються в ситуації постраждалого?";
 • психологічна допомога, з упором на екстрену психологічну допомогу, надання якої відбувається завжди при дефіциті часу, нестачі інформації про об'єкт психологічного впливу, в ситуації негативних емоцій великої сили, часто негативного сприйняття психолога, на очах у великої кількості роззяв, родичів, преси;
 • психологічний супровід діяльності представників екстремальних професій (працівників правоохоронних органів, рятувальників, прикордонників, військових, оперативних працівників і т.п.).

Наукова робота

 • Виконавець НДР «Психічна ригідність в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності» (2017 р.).
 • Виконавець НДР «Управління психо-травмуючими спогадами. Розгляд ролі церемоній прощання» (2019 р.)
 • Під керівництвом В.Христенка захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук і 1 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053 –"Психологія".

Основні наукові публікації

 • Timchenko О., Ivanchenko A., Khrystenko V. There a “victim syndrome” among forced displaced persons in Ukraine? // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24 - Issue 6, 2020.
 • Христенко В. Екстремальні чутки: вплив та наслідки Надзвичайна ситуація. Журнал. – № 4 (209). – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичний центр» «Рятівник-інформ», 2015. – 59 с.
 • Христенко В.Є. «Синдром війни» // «Сучасні підходи до діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних стресових розладів», Харків, 28-29 травня 2015 р.
 • Христенко В.Є. «Співпраця заради порятунку: пустий звук, лозунг чи кредо життя?» // «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції», Київ, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. 2016 р.
 • Христенко В. Руйнівні психотехнології як складова гібридної війни // Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 326 с.
 • Khrystenko V. The main problems and strategies o foptimization of process of psychological rehabilitation of internally displaced persons // Hominis 2018, VIII InternationalConventionofPsychology. –Cuba, LaHabana. – 2018
 • Христенко В.Є. Взаємодія фахівців-психологів в умовах надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю). −Київ: ІДУЦЗ, 2019. – 324 с.

Підручники, посібники, монографії

 • Лєбєдєва, С.Ю. Екстремальна та кризова психологія: Термінологічний словник / Ю.В. Александров, І.Є. Богданова, Ю.В. Воронова, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, М.В. Микитюк, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіна, І.О. Поляков, Ю.О. Приходько, В.П. Садковий, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, О.І. Фролова, В.Є. Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2010. – 291 с.
 • Діагностика та прогнозування професійно-важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту [Текст] : монографія / Асоцький В.В., Лєбєдєва С.Ю.,  Тімченко О.В., Христенко В.Є. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 188 с.
 • Психологічні детермінанти помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту [Текст]: монографія / Краснокутський М. І. Овсяннікова Я.О., Тімченко О.В., Христенко В.Є. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 156 с.
 • Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка: НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 512 с.
 • Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько, В.О. Тімченко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. / За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019. ‒ 174 с.

Міжнародна діяльність

 • Участь у Міжнародній конференції Hominis 2018, Гавана, Республіка Куба, листопад 2018 р.
 • Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Литовської Республіки, травень 2019 р.
 • Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Азербайджанської  Республіки, жовтень 2019 р.

Організаційна діяльність

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з правом захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2006 – 2019 рр.).
 • Член редакційної ради наукового збірника «Проблеми екстремальної та кризової психології» (2007 - 2017 рр.).
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.64.852.22 з правом одноразового захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (2020р.).
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.64.852.23 з правом одноразового захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (2020р.).
 • Технічний редактор наукового журналу «Проблеми екстремальної та кризової психології» / «Disaster and crisis psychology problems». 

ORCID ID 0000-0002-4570-2394

Профіль scholar.google