Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. – 2014. –584 с.

Харків «Право», 2014           УДК 364.62.’36’      ББК 88     О-58

Друкується за рішенням Вченої ради  Національного університету цивільного захисту України Протокол від 20.01.2014 № 5

Р е ц е н з е н т и:

Доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Є. М. Потапчук;

Доктор психологічних наук, професор В. О. Лефтеров;

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник І. І. Приходько

ISBN 978-966-458-737-9

Монографію присвячено дослідженню проблеми надання екстреної психологічної допомоги постраждалому від надзвичайних ситуацій населенню. Розглянуто сутність, особливості протікання надзвичайної ситуації та її феноменологію. Проведено психологічний аналіз основних реакцій, станів та поведінки постраждалих людей в умовах лиха. Здійснено всебічний аналіз поняття «екстрена психологічна допомога», виділено та обґрунтовано основні підходи щодо визначення її сутності, змісту, мети та методів. Розроблено алгоритм роботи психолога з надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації. Обґрунтовано підходи щодо комплексної оцінки ефективності діяльності психолога ДСНС України в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 Для психологів ДСНС України, фахівців-психологів, які залучаються до надання екстреної психологічної допомоги постраждалим внслідок НС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія».

© Оніщенко Н. В.

Зміст

Перелік умовних позначень - 9

Передмова - 10

РОЗДІЛ 1 Особистість в умовах надзвичайної ситуації - 16

1.1. Надзвичайна ситуація як вітальна та екзистенціальна загроза - 16

1.2. Психологічні особливості реакцій, станів та поведінки постраждалих в умовах надзвичайної ситуації - 23

1.3. Психологічні наслідки надзвичайної ситуації - 38

1.3.1. Основні етапи переживання психічної травми - 42

1.3.2. Механізми психотравматизації особистості постраждалого - 46

1.3.3. Соціально-психологічні детермінанти, що впливають на розвиток та переживання психічної травми у постраждалих від надзвичайної ситуації - 51

Висновки за розділом - 60

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 1 - 64

Додаток А. Масштабні природні катаклізми та катастрофи XI-XXI століть - 65

Додаток Б. Аналіз понять та термінів, що використовуються сьогодні у низці законодавчих та нормативних документів, які регламентують діяльність людини в умовах підвищеного ризику - 181

Додаток В. Підходи щодо класифікації надзвичайних ситуацій - 184

РОЗДІЛ 2

Організація роботи та методи емпіричного дослідження особливостей організації та надання екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 192

2.1. Структурно-функціональна модель екстреної психологічної допомоги постраждалій в умовах надзвичайної ситуації людині - 192

2.2. Організація роботи та характеристика методів дослідження - 194

2.3. Характеристика груп досліджуваних - 212

Висновки до розділу - 216

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 2 - 218

Додаток Д. Схема проведення структурованого інтерв’ю за участю постраждалих та їх родичів - 219

Додаток Е. Структура анкети за участю фахівців служби психологічного забезпечення ДСНС України - 220

Додаток Ж. Структура опитування за участю фахівців служб швидкого реагування, які приймали участь у ліквідації наслідків НС - 225

Додаток З. Експрес-тест на визначення типу темпераменту - 226

Додаток К. Фахівці психологічних служб та служб порятунку іноземних держав, які увійшли до складу експертної групи - 227

РОЗДІЛ 3 Екстрена психологічна допомога в системі загальнопсихологічної допомоги особистості - 230

3.1. Аналіз передового досвіду організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації - 230

3.2. Психосемантичний аналіз категорії «екстрена психологічна допомога» як окремого виду психологічної допомоги - 243

3.3. Мета, завдання та принципи екстреної психологічної допомоги - 251

Висновки до розділу: - 254

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 3 - 256

Додаток Л. Феноменологія психологічної допомоги - 257

Додаток М. Бланк визначення семантичних характеристик поняття «екстрена психологічна допомога» - 269

РОЗДІЛ 4 Організаційно-правове регулювання діяльності фахівців служби порятунку, на яких покладається організація та проведення екстреної психологічної допомоги в осередку лиха - 271

4.1. Визначення та обґрунтування функціональних обов’язків, що покладаються на фахівця з організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації - 271

4.2. Особливості внутрішньогрупової взаємодії фахівців з організації та надання екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 276

4.3. Психологічний аналіз законодавчого та нормативно-правового регулювання організації і надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - 279

Висновки за розділом - 284

РОЗДІЛ 5 Психологічна характеристика постраждалих, які потребують першочергової екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації - 287

5.1. Узагальнення сучасних підходів щодо розподілу постраждалих осіб на основні категорії тих, хто потребує екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації - 287

5.2. Види втрат та їх вплив на постраждалих в умовах надзвичайної ситуації - 291

5.2.1. Особливості переживання постраждалими втрати житла внаслідок надзвичайної ситуації - 292

5.2.2. Специфіка переживання постраждалими втрати близької людини внаслідок надзвичайної ситуації - 299

5.2.3. Характеристика психоемоційного стану постраждалих, які пережили втрату дитини внаслідок надзвичайної ситуації - 310

5.3. Основні типи реагування постраждалими на втрату внаслідок надзвичайної ситуації та їх психологічний аналіз - 320

Висновки за розділом: - 337

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 5 - 340

Додаток Н. Загальні та специфічні особливості роботи психолога ДСНС України з різними психологічними типами реагування постраждалих на втрату внаслідок надзвичайної ситуації - 341

Додаток П. Особливості психологічної роботи з постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації, які переживають почуття провини - 355

Додаток Р. Особливості психологічної роботи з жінками, які пережили втрату дитини внаслідок надзвичайної ситуації - 356

Додаток С. Особливості психологічної роботи з жінками, які пережили втрату близької людини внаслідок надзвичайної ситуації - 358

Додаток Т. Особливості психологічної роботи з чоловіками, які переживають втрату близької людини внаслідок надзвичайної ситуації - 360

Додаток У. Особливості психологічної роботи з літніми постраждалими, які переживають втрату близької людини внаслідок надзвичайної ситуації - 362

РОЗДІЛ 6 Психологічна характеристика дітей, постраждалих від надзвичайної ситуації, які потребують першочергової екстреної психологічної допомоги - 366

6.1. Об’єктивні детермінанти, які впливають на психоемоційний стан постраждалої від надзвичайної ситуації дитини - 367

6.1.1.Особливості переживання постраждалими дітьми втрати житла внаслідок надзвичайної ситуації та/або факту евакуації з власної домівки до нового місця тимчасового проживання - 369

6.1.2. Особливості переживання постраждалими дітьми втрати близької людини - 372

6.1.3. Експрес-оцінка психоемоційного стану постраждалої дитини в осередку надзвичайної ситуації - .378

6.2. Суб’єктивні детермінанти, що обумовлюють ступінь психотравматизації постраждалої від надзвичайної ситуації дитини - 383

6.2.1. Вікові особливості переживання дитиною надзвичайної ситуації - 383

6.2.2. Основні типи реагування постраждалими дітьми на умови надзвичайної ситуації та їх психологічний аналіз - 386

Висновки за розділом - 398

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 6 - 401

Додаток Ф. Як сповістити дитину про смерть близької людини в умовах надзвичайної ситуації - 402

Додаток Х. Експрес-оцінка рівня важкості психоемоційного стану постраждалої від НС дитини - 404

Додаток Ц. Результати експрес-тесту на визначення типу темпераменту постраждалих від надзвичайної ситуації дітей - 406

РОЗДІЛ 7 Особливості організації та надання екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 407

7.1. Основні етапи та види робіт в умовах організації та надання екстреної психологічної допомоги - 407

7.2. Аналіз специфіки діяльності фахівця психологічної служби ДСНС України на різних ділянках робіт в залежності від особливостей протікання надзвичайної ситуації як основа побудови алгоритму роботи психолога в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим - 413

7.3. Алгоритм роботи психолога ДСНС України як результат визначення та обґрунтування основних етапів організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації - 425

7.4. Визначення основних психологічних проблем, з якими доводиться стикатись психологу ДСНС України при роботі з постраждалою людиною, та рекомендації щодо їх усунення - 449

7.5. Особливості встановлення психологічного контакту  з постраждалими в умовах проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - 455

Висновки за розділом - 468

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 7 - 472

Додаток Ш. Основні переживання вимушених переселенців - 473

Додаток Щ. Рекомендації щодо надання психологічної допомоги мешканцям населених пунктів, звільнених у ході проведення АТО - 479

Додаток Ю. Методичні рекомендації щодо зменшення та нейтралізації психічних станів та реакцій у переселенців - 484

Додаток Я. Непрямі прийоми впливу при встановленні психологічного контакту психолога з постраждалим в умовах НС - 489

РОЗДІЛ 8 Деякі підходи щодо оцінювання рівня підготовленості та ефективності роботи психолога служби порятунку з організації та надання екстреної психологічної допомоги в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - 490

8.1. Аналіз існуючих підходів щодо оцінювання успішності та ефективності роботи психолога - 490

8.2. Оцінка підготовленості психолога до роботи в умовах надзвичайної ситуації з використанням сучасних інформаційних технологій - 493

8.3. Щодо можливостей застосування системи оцінювання ефективності діяльності психолога ДСНС України з організації та надання екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 507

8.3.1. Об’єктивні показники в системі оцінювання ефективності діяльності психолога ДСНС України з організації екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 508

8.3.2. Суб’єктивні показники в системі оцінювання ефективності діяльності психолога ДСНС України з надання екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації - 512

Висновки за розділом - 522

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 8 - 524

Додаток АА. Визначення ефективності дій психологів ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації за допомогою методу опитування родичів постраждалих та загиблих шахтарів - 525

Додаток АБ. Етичний кодекс психолога - 528

Висновки - 535

Література - 542

Також можна переглянути