Психологи НДЛ ЕКП вивчають досвід підготовки студентів у вишах Франції

Своїми враженнями про перший місяць стажування та навчання в університеті імені П'єра Мендеса-Франса (м. Гренобль, Франція) ділиться науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Вікторія Цокота.

Аудиторний фонд в університеті імені П'єра Мендеса-Франса новизною і модерном не блищить, зате в кожній аудиторії (і маленькій і лекційній) є стаціонарний проектор з екраном. Користуватися ним чи ні - вирішує лектор на свій розсуд, але, треба віддати належне професорсько-викладацькому складу, - практично всі вони використовують при проведенні занять презентації.

Усі навчально-методичні матеріали з курсів, включаючи і презентації, є в доступі на apps.google.com для студентів. Більшість студентів приходять на заняття з ноутбуками / планшетами, для безперебійної роботи яких в аудиторіях передбачені електричні розетки (у більшості аудиторій розетки вмонтовані безпосередньо в парти). У заздалегідь завантаженій презентації з даної теми студенти на занятті лише дописують свої власні коментарі, слухаючи лекцію викладача.

Відвідування лекцій - на розсуд студентів. У ході проведення лекції студент може спокійно вийти з аудиторії. Їсти і пити теж не забороняється, - головне не шуміти і не відволікати лектора! Строго заборонені розмови як між собою, так і по телефону.

Лекції відвідує відсотків тридцять студентів з потоку. Але відвідування практичних занять тут обов'язкове!!! За практичне заняття виставляється окрема оцінка, яка становить 40 - 60% від загальної оцінки на іспиті. Відсутність студента хоча б на одному з практичних занять зводить його екзаменаційну оцінку по предмету до нуля.

Матеріал, який дають лектори, є сумішшю базових та останніми досягненнями в цій галузі знань. У ході занять викладачі обов’язково посилаються на дослідження нобелівських лауреатів, статті в серйозних наукових виданнях та інформують студентів про провідних вчених сучасності.

На практичне заняття потрібно готуватися не за матеріалами з підручників або лекцій, а вивчати статті з журналів, які рекомендував лектор. Щоб отримати прохідний бал «10» за 20-ти бальною системою, необхідно не тільки повністю знати матеріал, а й вміти його аналізувати.

Тепер декілька слів про екзамени. Письмові двогодинні іспити за один навчальний день можуть проходити по два-три з перервою на годину. На письмових іспитах обов'язково присутні крім викладача декілька контролюючих секретарів. За списування – відрахування з вишу без права вступу до ВНЗ протягом наступних 5 років!

Щоб написати на прохідній бал, - мало знати матеріал предмету, потрібно вміти його аналізувати за заданими параметрами. Середній бал за сесію повинен становити не менше «10». Дозволена одна перездача влітку і одна восени; не набрав середній бал – проходиш курс заново.

Наведемо для прикладу статистику по групі, в якій навчається Вікторія Цокота: на запитання викладача зі спорту: «Хто валідизував (набрав більше 10 балів) сесію?», підняли руки лише троє (в групі 20 чоловік, з них 5 іноземців). Оцінок ближче до «20» балів в університеті з гуманітарних наук не буває взагалі (!), виняток становлять лише точні науки з розрахунками на іспитах. Хто набирає в ході екзаменаційної сесії вище «14» балів - вважається відмінником.

На письмовому іспиті куточки з прізвищем студента заклеюються, перевірка проводиться анонімно (куточок з прізвищем розкривається лише в секретаріаті). Результати перевірки оголошуються через місяць.

Ключові слова: