новини

Захисти дисертацій

11 грудня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах».

Досвід психологів НУЦЗУ в центрі уваги фахівців Національної гвардії України

10-11 листопада 2015 року на базі Національної академії Національної гвардії України проводилася ІІІ Міжнародна конференція «Актуальні питання освіти і науки».

До славетного вишу з’їхалися майже 200 науковців з різних куточків світу, серед яких: Україна, Німеччина, Канада, Чеська республіка та Казахстан. Педагоги, психологи, філософи, філологи – всі ці фахівці зібралися в Академії, щоб обговорити сучасні проблеми освітнього процесу та розробити спільні рекомендації щодо їх вирішення.

Приєднання до лав фахівців вищого гатунку

Вітаємо Наталію Оніщенко з отриманням диплома доктора психологічних наук! 24 квітня 2015 року вона успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах".

Бажаємо натхнення в наукових пошуках!

Захист дисертаційного дослідження

2 жовтня 2015 року успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук представник Національної академії Національної гвардії України Пенькова Наталія Євгенівна. Побажаємо Наталії Євгенівні успіхів у подальших наукових пошуках на благо університету та вітчизняної психологічної науки!

Психологи лабораторії у медіа- дні надзвичайних ситуацій

25 вересня 2015 року у Харкові,  в Національному університеті цивільного захисту України пройшов медіадень надзвичайних ситуацій. На медіадні  надзвичайних ситуацій науково-педагогічні працівники, курсанти, студенти Національного університету цивільного захисту України показали і розказали, яким чином кожен повинен поводити себе у надзвичайній ситуації, та що потрібно знати, щоб підвищити рівень власної безпеки.

Захисти дисертацій

26 червня 2015 року У стінах Національного універистету цивільного захисту України успішно пройшли засідання спеціалізованої вченої ради  з правом захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах", на яких захистили результати своїх дисертаційних досліджень представники Національної академії Національної гвардії Украї

Фахівці НДЛ підвищюють свій професійний рівень

Фахівці Лабораторії прийняли участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ», яка пройшла у м. Харкові 28-29 травня 2015 р. і організаторами якої виступила ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Фахівці НДЛ підвищюють свій рівень

Начальник відділення впровадження психотренінгових технологій Андрій Побідаш прийняв участь у семінарі-тренінгу "Ведення випадку як дієвий інструмент надання підтримки внутрішньо переміщеним сім'ям з дітьми" в рамках проекту "Створення безпечного та захисного середовища для дітей-переселенців та їх батьків/опікунів, які постраждали внаслідок конфлікту", який проходив у Харкові 26 травня 2015 року під егідою товариства Червоного хреста України та unicef (Дитячий фонд ООН).

Чергова зустріч колег-психологів

15 травня 2015 року у стінах Національної академії Національної гвардії України відбулася чергова зустріч психологів ДСНС України і психологів Національної гвардії. Причиною цієї зустрічі стало обговорення результатів завершеного дослідження з психологічного супроводу діяльності деяких підрозділів Національної гвардії України.

Сторінки