Чабань Альона Вячеславівна

Ад’юнкт ад’юнктури, старший лейтенант служби цивільного захисту.

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Національний університет цивільного захисту України, 2018 рік, спеціальність «Психологія».

Дата зарахування, рішення приймальної комісії від 27 серпня 2018 року наказ керівника ВНЗ від 27.08.2018 року № 259. Строки підготовки: 01.09.2018 – 31.08.2022 року

Наукова робота

Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних наукових виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.

Репозитарій НУЦЗУ http://repositsc.nuczu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%B0%D0%B...

Відповідальний виконавець НДР  "Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України"

Основні наукові публікації

  • Чабань А.В. Теоретичний аналіз досліджень мотиваційної сфери особистості: ґендерний аспект / Чабань А.В. //  Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С. 168-170.
  • Чабань А.В. Сучасний аналіз щодо необхідності розвитку гендерної рівності / Чабань А.В. // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичній конференції. – К.: ІДУЦЗ, 2019. – С. 298-300.
  • Чабань А.В. Аналіз особливостей гендерної рівності / Чабань А.В. // Особистість в екстремальних умовах : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 2019 р. - С. 127-129.
  • Чабань  А.В. Основні можливі психологічні перепони щодо професійної самореалізації жінки-офіцера /  Чабань  А.В. // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – С. 312.
  • Чабань А.В. Деякі аспекти щодо вивчення проблеми професійного становлення жінок-офіцерів ДСНС України / Чабань А.В. // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. – Ч. 2. – С. 109-111.
  • Чабань А.В. Деякі питання щодо основних складових професійної діяльності жінок-офіцерів ДСНС України /  Чабань А.В. // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції – Х. : Національна  академія НГУ, 2019. – С. 42-44.
  • Чабань А.В. Основні проблеми професійного становлення жінки – офіцера ДСНС /  Чабань А.В. // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2019. — С. 187-189.

Міжнародна діяльність

  • Є членом европейської асоціації психології здоров’я. EHSP

 

Google Scholar

ORCID

  

 

Також можна переглянути