Кризова психологія (є pdf версія)

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.:  НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

ISBN 978-966-1664-72-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОН України від 08.06.10 № 1/11-4863)

У навчальному посібнику розглядаються основні поняття та висвітлюються загальні проблеми сучасної кризової психології. Обговорюється широке коло питань особливостей організації діяльності кризових психологів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; наводяться загальні підходи надання невідкладної психологічної допомоги людям, що опинились в осередку лиха; висвітлюються основні методи, які використовують фахівці МНС при роботі з різними категоріями постраждалого населення. Підручник містить в собі систематизовані практичні рекомендації, розроблені на власному досвіді психологів МНС, які приймали участь в ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів  соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

ЗМІСТ

Передмова

ЧАСТИНА ПЕРША. Місце кризової психології у системі психологічних знань

Розділ 1. Методологічні основи та система принципів кризової психології

Розділ 2. Основні поняття, що використовуються в межах кризової психології, їх семантичний та феноменологічний аналіз

2.1. Криза й критична ситуація

2.2. Кризова подія

2.3. Психічна травма

2.4. Психологічний зміст переживання

Розділ 3 Методичний арсенал психологічних засобів корекції кризових станів особистості

3.1. Класифікація видів психологічної допомоги

3.2. Сучасні напрями й організація психологічної допомоги при кризових станах особистості

Додатки до розділу 3

Додаток 3.1. Програма кризової допомоги як моделі розв'язання проблем

Додаток 3.2. Схема втручання при кризі ..

Додаток 3.3. Які почуття виникають під час кризи і що з ними робити .

Додаток 3.4. Як пережити кризу

ЧАСТИНА ДРУГА. Психологічна допомога в умовах втрати особистісної цілісності

Розділ 4. Особливості надання психологічної допомоги людині, яка перебуває у передсуїцидальному стані

4.1. Загальнотеоретичні передумови аналізу проблеми суїцидальної поведінки в контексті основних наук про людину

4.2. Фактори суїцидальної небезпеки

4.3. Індикатори суїцидального  ризику

4.4. Допомога потенційному суїциденту

Додатки до розділу 4

Додаток 4.1. Причини та приводи суїцидальної поведінки персоналу МНС України

Додаток 4.2. Основні групи факторів, що сприяють виникненню аутодеструктивної поведінки серед персоналу МНС України

Додаток 4.3. Основні фази в динаміці передсуїцидальної поведінки людини

Додаток 4.4. Психологічні характеристики потенційного суїцидента

Додаток 4.5. Характер суїцидальних реакцій

Додаток 4.6. Алгоритм діяльності практичного психолога щодо організації та проведення превентивно-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання аутодеструктивної поведінки серед персоналу МНС України

Додаток 4.7. Медико-психологічна структура надання допомоги після суїцидальної спроби

Додаток 4.8. Візуальна діагностика людини, яка знаходиться в передсуїцидальному стані

Додаток 4.9. Дії персоналу МНС України щодо нейтралізації спроби самогубства (неозброєний, але «активний» самогубець)

Додаток 4.10. Дії персоналу МНС України щодо нейтралізації спроби самогубства (потенційний самогубець озброєний)

Додаток 4.11. Особливості проведення бесіди з людиною, яка знаходиться в передсуїцидальному стані

Додаток 4.12. Особливості індивідуальної профілактичної бесіди з працівником МНС України, у поведінці якого присутній аутодеструктивний компонент

Додаток 4.13. Методики прогнозування суїцидальної поведінки персоналу МНС України

Додаток 4.14. Карта суїцидального ризику

Додаток 4.15. Анкета для опитування персоналу МНС України щодо вивчення життєвих ситуацій, які дезадаптують особистість та можуть стати причиною суїцидальної поведінки

Додаток 4.16. Деякі підходи щодо прогнозування нервово-психічної нестійкості кандидатів на службу та фахівців МНС України

Розділ 5. Особливості надання психологічної допомоги людині, яка перебуває в алкогольному стані

5.1. Вплив алкоголю на організм людини

5.2. Психологічні особливості людини, яка вживає алкоголь

5.3. Особливості надання психологічної допомоги людям, що перебувають у алкогольній залежності

Додатки до розділу 5

Додаток 5.1. Специфічні поведінкові та психологічні прояви алкоголізму

Додаток 5.2. Особистісні зміни при алкоголізмі

Додаток 5.3. Позиція людини, у структурі особи якої переважає алкогольна залежність

Додаток 5.4. Візуальна діагностика людини що знаходиться в стані алкогольного сп'яніння

Розділ 6. Особливості надання психологічної допомоги людині, яка перебуває у наркотичному стані

6.1. Класифікація та основні групи наркотичних речовин

6.2. Основні фактори наркотичної залежності

6.3. Основні критерії та стадії формування наркотичної залежності

6.4. Психологічна допомога наркозалежному

Додатки до розділу 6

Додаток 6.1. Мотиви вживання алкоголю та наркотичних речовин серед неповнолітніх

Додаток 6.2. Класифікація неповнолітніх токсикоманів у залежності від вигляду токсичної речовини та способу її вживання

Додаток 6.3. Психологічні типи наркоманів

Додаток 6.4. Як розпізнати підлітка-наркомана

Додаток 6.5. Візуальна діагностика людини, що знаходиться в стані наркотичного сп'яніння

Додаток 6.6. Короткий словник наркоманів

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Попередження та подолання психологічних наслідків надзвичайних ситуацій

Розділ 7. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації

7.1. Семантичний та феноменологічний аналіз поняття «екстрена психологічна допомога»

7.2. Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надзвичайної ситуації

7.3. Особливості роботи психолога МНС в зоні надзвичайної ситуації

Додатки до розділу 7

Додаток 7.1. «Валіза психолога»

Додаток 7.2. Основні засоби психологічної підтримки потерпілого в умовах надзвичайної ситуації

Додаток 7.3. Основні правила поведінки психолога МНС з родичами загиблих

Додаток 7.4. Загальні принципи надання психологічної підтримки населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій (за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я)

Додаток 7.5. Рекомендації психологу МНС з усунення стану втоми

Додаток 7.6. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при маренні та галюцинаціях

Додаток 7.7. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при  нервовому тремтінні

Додаток 7.8. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при плачу

Додаток 7.9. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при апатіі

Додаток 7.10. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при руховому збудженні ...

Додаток 7.11. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при ступорі .

Додаток 7.12. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при агресіі ..

Додаток 7.13. Візуальна діагностика агресивних намірів особистості

Додаток 7.14. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при істериці

Додаток 7.15. Особливості надання екстреної психологічної допомоги при страху

Додаток 7.16. Візуальна діагностика у практиці діяльності працівників МНС

Додаток 7.17. Глазні сигнали доступу

Додаток 7.18. Рука як джерело інформації

Додаток 7.19. Типові помилки при сприйнятті

Додаток 7.20. Психофізіологічні аспекти сприйняття

Додаток 7.21. Рекомендації, які може надати психолог МНС постраждалому з метою послаблення стресу

Додаток 7.22. Експрес - методика оволодіння основами психічної саморегуляції

Додаток 7.23. Психопатологічні прояви серед цивільного населення в умовах надзвичайної ситуації

Додаток 7.24. Різні ознаки фізіологічного й патологічного афектів

Додаток 7.25. Візуальна діагностика фактичних переживань людини за її зовнішніми проявами

Додаток 7.26. Дії, що рекомендуються, відносно психічно хворих людей

Додаток 7.27. Рекомендації по встановленню контакту з психічно хворою людиною

Додаток 7.28. Візуальна діагностика осіб із психічними аномаліями

Додаток 7.29. Типологія чуток

Додаток 7.30. Класифікація причин та умов появи чуток

Додаток 7.31. Принципи створення чуток

Додаток 7.32. Основні напрями використання чуток

Додаток 7.33. Психологічні прийоми припинення чуток

Додаток 7.34. Основні принципи та завдання профілактики поширення чуток

Додаток 7.35. Стратегія організації протидії чуткам

Додаток 7.36. Форми роботи по контролю над чутками і інформуванню громадян в умовах кризи

Додаток 7.37. Етапи психологічного контакту при спілкуванні

Додаток 7.38. Чинники, що визначають міжособистісну привабливість при спілкуванні

Додаток 7.39. Умові успішного встановлення психологічного контакту

Додаток 7.40. Міжособистісний простір

Додаток 7.41. Бар'єри спілкування в професійній діяльності працівників МНС

Додаток 7.42. Стимулятори психологічних бар'єрів

Додаток 7.43. Ручна символіка чисел

Додаток 7.44. Дактильна (ручна) азбука (російськомовний варіант)

Розділ 8. Основні аспекти переживання горя

8.1. Психологія горя

8.2. Переживання суїциду близької людин

8.3. Допомога людині, яка переживає горе

8.4. Як спілкуватися з тим, хто втратив близьку людину

8.5. Ускладнене горе

Додатки до розділу 8

Додаток 8.1. Психокорекція горя по загиблому

Додаток 8.2. Етапи горя (за Л.Б. Шнейдером)

Додаток 8.3. Психотехніки психологічної допомоги при значних втратах. Робота з горем

Розділ 9. Надання психологічної допомоги дітям, що пережили травматичну ситуацію

9.1. Діти й горе

9.2. Реакція дитини на втрату

9.3. Вимоги до фахівців, що проводять екстрену психологічну допомогу дітям, які пережили трагедію

9.4. Принципи й методи психокорекційної роботи з дітьми

Додатки до розділу 9

Додаток 9.1. Ігри для проведення психологічної роботи з дітьми в умовах надзвичайної ситуації

Додаток 9.2. Матеріал для проведення казкотерапії

Додаток 9.3. Як спілкуватися з дітьми, якщо в сім'ї відбувся суїцид

Додаток 9.4. Рекомендації вчителям стосовно організації роботи з дитиною, яка переживає горе втрати близької людини

Додаток 9.5. Що не треба робити батькам в умовах надзвичайної ситуації при спілкуванні зі своєю врятованою дитиною

Додаток 9.6. Найбільш типові порушення у дітей при постравматичному стресі

Додаток 9.7. Психологічні методи, що активно зарекомендували себе при роботі з дітьми в умовах надзвичайної ситуації та які спрямовані на зняття основних симптомів посттравматичних стресових розладів та  приведення дітей до позитивних образів і перспектив

Додаток 9.8. Що найбільш важливо для тих, хто пережив надзвичайну ситуацію

Додаток 9.9. Суб'єктивні фактори, що впливають на якість та ефективність надання психологічної допомоги потерпілим у посткатастрофний період

Додаток 9.10. Психофізіологічний ефект кольорів

Розділ 10. Збереження психічного здоров’я та професійного довголіття кризових психологів

Додатки до розділу 10

Додаток 10.1. Антистресовий тренінг для психологів

ЛІТЕРАТУРА

 

Переглянути повний текст у pdf форматі (номери сторінок можуть не відповідати паперовому варіанту)

Також можна переглянути