Шевченко (Навроцька) Анастасія Сергіївна

 Здобувач вищої освіти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

«Харківський політехнічний інститут» 2016 рік. Спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»

Дата зарахування, рішення приймальної комісії від 27 серпня 2018 року наказ керівника ВНЗ від 27.08.2018 року № 259.

Строки підготовки: 01.09.2018 – 31.08.2022 року

Наукова робота

Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних наукових виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.

  • Навроцька А.С. Деякі питання щодо вивчення проблеми удосконалення взаємодії складових сектору безпеки і оборони України /  Навроцька А.С. // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю). − Електронне видання комбінованого використання. – Київ: ІДУЦЗ, 2019. – С. 193-195.

  • Шевченко А. С. Інформаційна війна: сучасний погляд / Шевченко А. С. // Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріли IV Міжнародної наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Збірник матеріалів, 21-22 травня 2020 року. – Х.: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2020. – С. 54-56.

  • Шевченко А.С. Деякі проблемні питання морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України / Шевченко А.С. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 21-23 жовтня 2020 р. – у 5 ч. Ч. V. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ “ХПІ”. – С. 262.

  • Навроцька А.С. Особливості соціально-психологічної допомоги фахівцям ризиконебезпечних професій на етапі первинної адаптації до службової діяльності / Навроцька А.С. // Медико-психологічні та інформаційні аспекти реабілітації і абілітації людини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 жовтня 2020 року на базі ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр»,  м. м. Костянтинівка. – подано до друку.

 

Наукометричні бази Шевченко А. С.

ORCID 

Google scholar

 

Також можна переглянути