Шашенков Дмитро Михайлович

Здобувач вищої освіти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

Харьківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2019 рік. Спеціальність «Забезпечення військ(сил)».

«Харьківська гуманітарно-педагогічна академія» Харьківської оласної ради. 2020 рік. Спеціальність «Психологія».

 

 

Дата зарахування, рішення приймальної комісії від 25 серпня 2020 року наказ керівника ВНЗ від 26.08.2019 року №209

Строки підготовки: 01.09.2020 року – 31.08.2024 року

 

Профіль ORCID