Головна

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ТА КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Головне

Відновлено діяльність наукового журналу «Проблеми екстремальної та кризової психології» (ISSN print: 2786-5541, ISSN online: 2786-555X)

Науковий журнал приймає для публікації оригінальні, раніше не опубліковані емпіричні та теоретичні дослідження за наступними напрямками:

  • екстремальна психологія
  • кризова психологія
  • психореабілітація
  • психокорекція.

Засновник і видавець - Національний університет цивільного захисту України, Харків (Україна).

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Журнал включений до Переліку фахових видань України зі спеціальності 053 - психологічні науки (наказ МОН України № 530 від 06.06.2022 р.)

 

Нові матеріали