Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Про Лабораторію

Навчально-наукова (до 2020 року - науково-дослідна) лабораторія екстремальної та кризової психології (ННЛ ЕКП) створена у 2006 році на базі провідного навчального закладу системи ДСНС України - Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ) (наказ МНС №379 від 20 червня 2006 р.).

Звіт про діяльність протягом 15 років з дня створення Лабораторії.

Входить до складу науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України.

Наш логотип

Лого

Сова (символ мудрості) на тлі загальноприйнятого позначення психології та знаку ДСНС України. Слова "зрозуміти, допомогти, захистити" відображають основну задачу, яку вирішують фахівці лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Завдання Лабораторії

Перед службою психологічного забезпечення діяльності Служби порятунку стоїть безліч завдань, перелік яких постійно доповнюється і коригується реаліями сучасності. Наростання обсягів виробництва, крайня зношеність об'єктів житлово-комунального господарства, низький рівень правосвідомості населення та багато інших чинників у своїй сукупності призводять до все більш частого виникнення надзвичайних ситуацій, насамперед техногенного походження. Саме цим було обумовлено внесення до Кодексу цивільного захисту України положення про обов'язок держави в особі її уповноважених органів здійснювати психологічний захист населення від негативних наслідків надзвичайних ситуацій різної етіології.

У рамках реалізації положень нормативної бази України було прийнято Концепцію психологічного забезпечення службової діяльності працівників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (зараз – Державна служба України з надзвичайних ситуацій), згідно якої і була створена Лабораторія.

Відповідно до концепції основними завданнями навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології, як структурного підрозділу Національного університету цивільного захисту України, стали:

  • здійснення наукових досліджень в галузі екстремальної та кризової психології;
  • розробка та удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність служби психологічного забезпечення персоналу ДСНС України;
  • проведення цілеспрямованої екстремальної професійно-психологічної підготовки персоналу ДСНС України з використанням спеціальних психотренінгових програм;
  • розробка і впровадження в практичну діяльність психологів ДСНС України сучасних психотехнологій роботи з кризовою особистістю і вирішення психологічних проблем, які виникають у персоналу ДСНС України та цивільного населення в умовах надзвичайної ситуації, викликаної подіями природного, техногенного чи соціального характеру.

У відповідності зі своїми завданнями, діяльність навчально-наукової лабораторії орієнтована на два основних напрямки - здійснення прикладних наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології та апробація і впровадження в діяльність служби психологічного забезпечення ДСНС України сучасних психотехнологій.

 

Діяльність Лабораторії здійснює команда професійних екстремальних психологів:

Персонал лабораторії