Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Перелигіна Ліна Анатоліївна

Перелигіна Ліна Анатоліївна, провідний науковий співробітник

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 • Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1988, спеціальність «Біологія».
 • Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - анатомія людини.
 • Доцент кафедри загальної психології та педагогіки
 • Доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 - гістологія, цитологія, ембріологія. Тема дисертації «Закономірність структурної організації серцево-судинної системи в умовах дії на організм різних видів опромінення».
 • Професор кафедри прикладної психології.

Наукові інтереси

 • Збереження психічного та психологічного здоров’я працівників сектору безпеки і оборони України.
 • Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності працівників сектору безпеки і оборони України.

Наукова робота

       Керівник НДР «Психологічний супровід професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій» ДР №0116U002020 (01.2015–12.2017 р.), «Психологічні аспекти психологічної підготовки фахівців екстремального профілю діяльності», ДР №0118U001008 (01.2018–12.2020 р.).
Науковий керівник:
- Паронянц Т.П. (захист відбувся у 2004 р.), отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Сергієнко Н.П. (захист відбувся у 2005 р.), отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Приходько Ю.О. (захист відбувся у 2008 р.), отримав ступінь кандидата психологічних наук
-Колесніченко О.С. (захист відбувся у 2011 р.), отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Хворост М.Ю. (захист відбувся 11 травня 2012 р.) отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Світлична Н.О. (захист відбувся 11 грудня 2013 р.) отримала ступінь кандидата психологічних наук
- Михлюк Е.І. (захист відбувся 3 червня 2016 р.) отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Погорєлов С.В. (захист відбувся 7 листопада 2017 р.) отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Афанасьєва Н.Є. (захист відбувся 24 жовтня 2018 р.) отримала ступінь доктора психологічних наук
- Сергієнко О.О. (захист відбувся 17 вересня 2019 р.) отримав ступінь кандидата психологічних наук
- Крещук К. Ю. (захист відбувся 6 грудня 2019 р.) отримала ступінь кандидата психологічних наук
- Балабанова К.В. (захист відбувся 5 грудня 2019 р.) отримала ступінь кандидата психологічних наук
       Патент на корисну модель № 135192 «Навчально-науковий центр психологічного розвантаження рятувальників» / Кукоба Н.С., Михлюк Е.І., Виноградов С.А., Перелигіна Л.А., Тімченко О.В. (25.06.2019).

        У 2017 році на конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС, опубліковані за 2016-2017 навчальний рік була нагороджена дипломом лауреата у номінації «наукові видання» за написання монографії «Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника».

Основні наукові публікації

 • Професійні деструкції працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх психокорекція / Н.Є. Афанасьєва, О.А. Олійников, Л.А. Перелигіна, В.П. Садковий, А.В. Титаренко, В.Д. Тогобицька. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 156 с.
 • Кризова психологія / Ю.В.Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, Л.А. Перелигіна та ін. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 380 с.
 • Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко, С.М. Миронець, О.В. Тімченко, Л.А. Перелигіна, В.Є. Христенко. – К.: иїв. Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 276 с.
 • Професійна життєздатність як психологічний предиктор становлення й розвитку фахівця / Перелигіна Л.А., Балабанова К.В. // Теорія і практика сучасної психології. 2019 р., № 5, Т. 2. С. 204-209.

Підручники, посібники, монографії

 • Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: Монографія / Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2012. – 216 с.
 • Професійні деструкції працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх психокорекція / Афанасьєва Н.Є., Олійников О.А., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Титаренко А.В., Тогобицька В.Д. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 156 с.
 • Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС. Монографія / Радько О.В., Ушакова І.М., Перелигіна Л.А. – Харків: НУЦЗУ, Міськдрук, 2014. – 184 с.
 • Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Н.Є.Афанасьєва, Л.А. Перелигіна. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 320 с.
 • Соціально-психологічні чинники збереження психічного здоров’я працівників ДСНС: монографія / Н.О. Світлична, Л.А. Перелигіна, Н.Є. Афанасьєва. - Х.: ХНАДУ, 2016. – 196 с.
 • Інтелектуально-емоційний ресурс допінг-поведінки рятувальника: монографія / В.Ф. Боснюк, В.О. Олефір, Л.А. Перелигіна. - Х.: ХНАДУ, 2016. – 260 с
 • The dynamics of manifestation of professionally caused accentuations in employees of the state emergency service of ukraine// Е. І. Михлюк , Л.А. Перелигіна// Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 348 p.
 • Основи біології: Навч. Посіб. /Ільїна Ю.Ю., Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. / Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2019. – 380 с.

Підвищення кваліфікації

      Пройшла стажування у Вищій технічній школі у м. Катовіце (Польща, ЄС) з 10.01.2018 р. по 16.04.2018 р. (3 місяці і чотири дні).

Робота з молоддю

Керівник наукової роботи, що посіла призові місця на I та II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
Білецька Ірина Юріївна, диплом ІІ ступеня, галузь знань «Освітні, педагогічні науки», спеціальність «Професійна освіт» (Наказ МОН №1059 від 5.08.2019 р.)

Нагороди, сертифікати

      Неодноразово нагороджувалась грамотами, дипломами Національного університету цивільного захисту України, а також маю Почесну відзнаку МНС України, медаль «15 років сумлінної служби», медаль «3а бездоганну службу».

Організаційна діяльність

 • Головний редактор збірника наукових праць «Проблеми екстремальної і кризової психології» (2007-2017 рр.).
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 Національного Університету цивільного захисту України, а потім член спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 Національного Університету цивільного захисту України (2006-2019).
 • Керівник центру гендерної освіти НУЦЗУ.
 • Член «Української психологічної асоціації».