Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Платонов

Платонов Владислав Максимович, науковий співробітник. 

Закінчив Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 2018  рік. Спеціальність «Психологія»

Займається дисертаційним дослідженням зі спеціальності Психологія.

Строки підготовки в ад'юнктурі: 01.09.2019 року – 31.08.2023 року

Науково робота

Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.

  • Platonov V, Tsokota V. Psychological selection for risky jobs: digital approach. "Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень" м. Київ 2019р 104-106 с.
  • Platonov V, Tsokota V. Analysis of automated psychodiagnostic programs for firefighter. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ м. Київ 2019р 204-206 с.
  • Platonov V, Tsokota V.  Professional psychological selection for risky jobs using digital technologies. Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України. м. Харків. 2019р 89-90 с.
  • Platonov V, Tsokota V. DIGITAL DIAGNOSTICS OF FIREFIGHTERS’PERSONAL QUALITIES. міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту м. Харків 2020 р. 207с.

Репозитарій НУЦЗУ http://repositsc.nuczu.edu.ua/browse?type=author&value=Platonov%2C+Vlady...

Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних робіт:

  • Відповідальний виконавець НДР «Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України»
  • Є співавтором патенту на корисну модель «Центр впровадження психотренінгових технології»

Міжнародна діяльність

  • Є членом европейської асоціації психології здоров’я. EHSP

 

Google Scholar