Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Кердивар Валентин Віталійович

Кердивар Валентин Віталійович, старший науковий співробітник

Закінчив Національний університет цивільного захисту України, 2014 рік, спеціальність «Психологія».

Доктор філософії PhD зі спеціальності 053 – «Психологія», тема дисертаційного дослідження - «Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту».

Наукова робота

  • Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних наукових виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.
  • Відповідальний виконавець НДР «Психологічні особливості роботи з жертвами в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру»
  • Є співавтором патенту на корисну модель «Центр впровадження психотренінгових технологій»
  • Очолює раду молодих вчених НУЦЗУ

Закордонні конференції:

  • Kerdyvar V.V. Personality features in in voluntary replacement conditions. Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: mat. intern. scien. conf. (Kaunas, Lithuania, 23rdfeb. 2018). Kaunas: Vytautasmagnus university, 2018. P. 112 – 114.
  • Кердивар В.В. Психологічна трансформація особистості вимушених переселенців, мігрантів, біженців. Інноваційнінауковідослідження в сферісоціології, психології та політичних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сладковічево, Словенська Республіка, 10-11 бер. 2017 р.). Сладковічево: Університет данубіус, 2017. С. 84 – 87.

Фахові видання:

  • Кердивар В.В Аналіз передумов виникнення синдрому жертви в умовахвимушеногопереселення в межах України. Теорія і практика сучасноїпсихології, №2 2018.Класичнийприватнийуніверситет м. Запоріжжя, С. 203–206. (Index Copernicus, Google Scholar).
  • Кердивар В. В. Поглиблений психологічний аналіз вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки №1 2019. DOI:10.32999/ksu2312-3206/2019-1-36. Херсонський державний університет м. Херсон, С. 217-222. (Index Copernicus, Google Scholar).
  • Kerdyvar V. V. Projevpř íméagrese vynucený chpřestěhovalců z východních regionů ukrajiny. Sciences of Europe Vol.4, №49 2020. Nov. www.european-science.org. Czech Republic, Praha, P. 52-54. (Index Copernicus, Google scholar,The General Impact Factor, International Scientific Indexing).

Є членом європейської асоціації психології здоров’я. EHSP

ORCID 0000-0001-6560-6028

Профіль GoogleScholar