Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Овсяннікова Яніна Олександрівна

Овсянникова Яніна Олександрівна, начальник Лабораторії.

У 2006 році закінчила з відзнакою Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Психологія".

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах", тема дисертаційного дослідження - "Соціально-психологічний тренінг як спосіб відновлення психологічної стійкості рятувальників МНС України". Старший науковий співробітник за спеціальністю 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах".

Автор 50 статей в наукових виданнях України в сфері психологічних наук.

Сфера наукових інтересів:

 • надання психологічної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій різного походження;
 • відновлення рівноважного психічного стану інтерактивними методами (за допомогою соціально-психологічного тренінгу);
 • виявлення психологічних резервів і напрямків підвищення якості виконання професійної діяльності рятувальників;
 • розкриття особливостей організації відновлювального періоду після виконання особовим складом аварійно-рятувальних підрозділів завдань за призначенням;
 • застосування соціально-психологічного тренінгу як засобу підтримки, підвищення психологічної стійкості працівника Служби порятунку;
 • використання соціально-психологічного тренінгу в рамках відновлювального періоду діяльності представників ризиконебезпечних професій;
 • розробка рекомендацій та цільових програм з мінімізації негативних психологічних наслідків діяльності працівників силових структур держави в надзвичайних ситуаціях, викликаних подіями техногенного, природного, соціального або воєнного характеру.

Має досвід надання екстреної псіхолоіческой допомоги постраждалим від техногенних аварій, які класифіковані як надзвичайні ситуації регіонального і державного рівня (вибух газу в житловому будинку міста Ізюм Харківської області, вибухи на військовому арсеналі міста Лозова Харківської області), авіатроща військового літака АН-26 під містом Чугуїв Харківської області.

Наукова робота

 • Виконавець НДР «Психічна ригідність в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності» (2017 р.).
 • Виконавець НДР «Психологія професійного здоров я працівників сектору безпеки та оборони України» (01.2020 р.- 12.2025 р.)
 • Відповідальний виконавець НДР: «Психологічні особливості роботи з жертвами надзвичайних ситуацій воєнного характеру» (01.2018 р.- 12.2022 р.)
 • Керівник ад’юнкта університету Чабань А. В. за темою «Індивідуально-психологічні особливості жінок-офіцерів ДСНС». Спеціальність 053 –"Психологія";
 • Керівник аспірантки університету Навроцької А. С. «Смисложиттєві орієнтації осіб молодшого офіцерського складу Збройних Сил України». Спеціальність 053 –"Психологія".

Основні наукові публікації

 • Овсяннікова Я.О., Краснокутський М.І. Помилкові дії спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагальної діяльності: причини та умови їх виникнення // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 1 (44). – 282 с. – С.160-165.
 • Овсяннікова Я.О., Краснокутский М.І. Кіокушинкай: можливості використання у цілеспрямованій професійно-психологічній підготовки пожежних – рятувальників // Проблеми екстремальної та кризової психології. Зб-к наук. праць. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 20. – 347 с. - С. 158-168.
 • Овсяннікова Я.О. Після травматичне зростання рятувальників-учасників АТО засобами психотренінгових технологій // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченко; НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 512 с. - С.488-498.
 • Овсяннікова Я.О., Краснокутський М.І. Психотравмуючий досвід дітей: основні етапи надання психологічної допомоги // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 1. – Том 2. – Херсон, 2018 р. – 239 с. - С. 56-61.
 • Овсяннікова Я.О., Асоцький В.В. Usageofpsychotrainingtechnologiesinthesystemof the state emergency service of Ukraine // Katowice School of Technology, 2018. 

Підручники, посібники, монографії

 • Психологічні детермінанти помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту [Текст] : монографія / Краснокутський М. І. Овсяннікова Я.О., Тімченко О.В., Христенко В.Є. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 156 с.
 • Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка: НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 512 с.
 • Використання психотренінгових технологій у практичній діяльності психологів ДСНС України: практичний порадник / С.Ю.Лєбєдєва, Я.О.Овсяннікова, Н.В.Оніщенко, Д.С.Похілько, А.Ю.Побідаш. За заг ред. В.П. Садкового; НУЦЗУ. –Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – 340с.
 • Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько, В.О. Тімченко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. / За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019. ‒ 176 с.

Міжнародна діяльність

1. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Литовської Республіки, травень 2019 р.

2. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Азербайджанскої  Республіки, жовтень 2019 р.

Є членом європейської асоціації психології здоров’я. EHSP

ORCID ID 0000-0001-6498-3454

Профіль scholar.google