Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Платонов Владислав Максимович

Платонов Владислав Максимович, науковий співробітник. 

Закінчив Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 2018  рік. Спеціальність «Психологія»

Займається дисертаційним дослідженням зі спеціальності Психологія.

Строки підготовки в ад'юнктурі: 01.09.2019 року – 31.08.2023 року

Науково робота

Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.

  • Platonov V, Tsokota V. Psychological selection for risky jobs: digital approach. "Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень" м. Київ 2019р 104-106 с.
  • Platonov V, Tsokota V. Analysis of automated psychodiagnostic programs for firefighter. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ м. Київ 2019р 204-206 с.
  • Platonov V, Tsokota V.  Professional psychological selection for risky jobs using digital technologies. Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України. м. Харків. 2019р 89-90 с.
  • Platonov V, Tsokota V. DIGITAL DIAGNOSTICS OF FIREFIGHTERS’PERSONAL QUALITIES. міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту м. Харків 2020 р. 207с.

Репозитарій НУЦЗУ http://repositsc.nuczu.edu.ua/browse?type=author&value=Platonov%2C+Vlady...

Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних робіт:

  • Відповідальний виконавець НДР «Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України»
  • Є співавтором патенту на корисну модель «Центр впровадження психотренінгових технології»

Міжнародна діяльність

  • Є членом европейської асоціації психології здоров’я. EHSP

 

Google Scholar