Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Похілько Діана Сергіївна

Похілько Діана Сергіївна, провідний науковий співробітник Лабораторії.

У 2008 році закінчила Університет цивільного захисту України з відзнакою за спеціальністю "Психологія".

Кандидат психологічних наук за спеціальністю "Психологія діяльності в особливих умовах". Тема дисертації - "Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози".

Старший науковий співробітник за спеціальністю 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах"Автор понад 50 статей в наукових виданнях України в сфері психологічних наук.

Має досвід надання екстреної псіхолоіческой допомоги постраждалим від техногенних аварій, які класифіковані як НС регіонального та державного рівня (вибухи на військовому арсеналі міста Лозова Харківської області, вибух метану на шахті «Суходільськ-Східна» Луганської області, авіатроща військового літака АН-26 під містом Чугуїв Харківської області).

Заохочена Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради.

Сфера наукових інтересів:

  • надання психологічної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження;
  • надання психологічної допомоги постраждалим дітям від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження;
  • відновлення психоемоційного стану персоналу ДСНС, розвиток необхідних якостей методом соціально-психологічного тренінгу;
  • відновлення психоемоційного стану персоналу ДСНС та постраждалих методами арт-терапії після перебування в зоні надзвичайної ситуації;
  • особливості функціонування механізмів психологічного захисту рятувальників, закономірності побудови професіограм основних видів діяльності в рамках ДСНС.

Основні наукові публікації

  • Похілько Д.С., Тімченко О.В. Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей. / Д. С. Похілько, О. В. Тімченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2017. - Вип. 55. - С. 259-268.
  • Pokhilko D.S. Psychological technologies of work with child within the first psychological aid // Katowice School of Technology, 2018. 

Підручники, посібники, монографії

  • Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка: НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 512 с.
  • Використання психотренінгових технологій у практичній діяльності психологів ДСНС України: практичний порадник / С.Ю.Лєбєдєва, Я.О.Овсяннікова, Н.В.Оніщенко, Д.С.Похілько, А.Ю.Побідаш. За заг ред. В.П. Садкового; НУЦЗУ. –Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – 340с.
  • Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько, В.О. Тімченко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко. / За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019. ‒ 176 с.

Міжнародна діяльність

1. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Литовської Республіки, травень 2019 р.

2. Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Азербайджанскої  Республіки, жовтень 2019 р.

Є членом європейської асоціації психології здоров’я. EHSP

ORCID ID 0000-0003-3374-8771

Профіль scholar.google