Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Положення про відзнаку "За відвагу в надзвичайній ситуації"

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

НАКАЗ

№ 294 від 28.09.98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 жовтня 1998 р. за № 659/3099

 

Про встановлення Почесної відзнаки МНС України та нагородної відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінчорнобиля № 141 від 17.05.99 )

З метою відзначення військовослужбовців сил Цивільної оборони України, працівників системи Міністерства та інших осіб за особисті заслуги в справі цивільної оборони, захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи і відповідно до указів Президента України від 18.11.96 № 1094/96 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13.02.97 № 134/97 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки"

НАКАЗУЮ:

1. Встановити Почесну відзнаку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Почесна відзнака МНС України) і нагородну відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" (далі - відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації") I та II ступеня.

2. Затвердити положення, описи Почесної відзнаки МНС України ( z0660-98 ) і відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I та II ступеня, що додаються.

3. Заступникам Міністра, начальникам: Головних управлінь, Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, Головного штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби, Адміністрації зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, начальникам управлінь, окремих відділів МНС, штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командирам з'єднань і військових частин, керівникам державних підприємств, установ і організацій, підпорядкованих МНС, подання про нагородження Почесною відзнакою МНС України й відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня робити згідно із затвердженими положеннями. Провести роботу з роз'яснення серед військовослужбовців сил Цивільної оборони України й працівників Міністерства положень про Почесну відзнаку МНС України та про відзнаку "За відвагу в надзвичайній ситуації" I та II ступеня.

4. Начальнику управління тилового забезпечення Головного управління сил Цивільної оборони України забезпечити подальше виготовлення Почесної відзнаки МНС України й відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I та II ступеня та посвідчень до них згідно з розрахунком, поданим управлінням підготовки і роботи з кадрами Міністерства.

5. Начальнику управління економіки і фінансів передбачити фінансування виготовлення Почесної відзнаки МНС України ( z0660-98 ) й відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I та II ступеня та посвідчень до них на подальші роки відповідно до кошторису МНС України.

6. Наказ довести до відома начальників штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командирів з'єднань і військових частин, керівників державних підприємств, установ і організацій, підпорядкованих МНС.

7. Накази Міністра від 15.05.97 № 118 "Про встановлення відзнаки МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації"; від 10.06.97 № 136 "Про внесення доповнень до наказу Міністра від 15 травня 1997 року № 118 "Про встановлення відзнаки МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації"; від 04.09.97 № 214 "Про встановлення Почесної відзнаки Міністерства" скасувати.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.Міністра В.В.Логінов

 

Положення

про нагородну відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня

Це положення розроблено відповідно до Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 13.02.97 N 134/97, і визначає порядок представлення до нагородження і нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня.

1. Відзнакою МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" нагороджуються військовослужбовці сил Цивільної оборони, працівники Міністерства, інші особи, іноземні громадяни, які мають особисті заслуги у справі запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2. Відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" має два ступеня:

відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" I ступеня,

відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" II ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є I ступінь, нагородження проводиться послідовно, починаючи з другого ступеня. В окремих випадках нагородження може здійснюватися відразу відзнакою першого ступеня.

3. Нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" здійснюється за мужність і відвагу, виявлені під час рятування людей і матеріальних цінностей у надзвичайній ситуації; знешкодження вибухонебезпечних предметів і їх знищення; самовіддані дії під час ліквідації пожеж, аварій техногенного й природного характеру та їх наслідків.

Нагородження може здійснюватися відразу відзнакою першого ступеня за мужність і відвагу, виявлені під час рятування людей, в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

4. Порушення клопотання про нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" здійснюється заступниками Міністра, начальниками: Головних управлінь, Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, Головного штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби, Адміністрації зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, управлінь, окремих відділів МНС України, штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командирами з'єднань і військових частин, керівниками державних підприємств, установ і організацій, підпорядкованих МНС України.

5. На особу, яка представляється до нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" складається нагородний лист (два примірники), у якому дається характеристика з викладенням конкретних заслуг. Нагородні документи на особу, яка представляється до нагородження, заслуховуються на загальних зборах працівників підприємств, установ і організацій, розглядаються атестаційними комісіями штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, з'єднань і військових частин. Начальниками (командирами, керівниками), які порушили клопотання про нагородження відзнакою, перший примірник нагородного листа направляється через управління підготовки і роботи з кадрами на розгляд колегії МНС України.

Другий примірник нагородного листа залишається на зберіганні в кадровому органі, начальником (командиром, керівником) якого порушено клопотання про нагородження відзнакою відповідних осіб.

Рішення про нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" приймається колегією МНС України, або Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. (Абзац четвертий пункту 5 в редакції Наказу Мінчорнобиля № 141 ( z0343-99) від 17.05.99 )

6. Нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" проводиться наказом Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

7. Відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" вручається Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи або, за його дорученням, членом колегії Міністерства, начальником управління апарату Міністерства, начальником штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, командиром з'єднання, військової частини, керівником підприємства, установи, організації в урочистій обстановці перед строєм військовослужбовців, на загальних зборах працівників підприємства, установи, організації.

8. Нагородження відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" може бути проведено особисто Міністром безпосередньо на місці рятування людей або матеріальних цінностей, знешкодження й знищення вибухонебезпечних предметів, ліквідації пожеж, аварій техногенного й природного характеру та їх наслідків, з наступним оформленням нагородного матеріалу в порядку, визначеному цим Положенням.

9. Разом з відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" нагородженому вручається посвідчення до неї.

10. Відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" носиться на правому боці грудей і за наявності відзнак Президента України, нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

11. Військовослужбовцям, нагородженим відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації", надається право вступу поза конкурсом до військово-навчальних закладів, де здійснюється підготовка офіцерських кадрів для МНС України.

12. У випадку втрати (псування) відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" або посвідчення до неї дублікати не видаються.

13. Відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" після смерті нагородженого залишається в його родині для зберігання.

 

Опис нагородної відзнаки МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації"

 

Нагородна відзнака МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" має форму хреста на тлі чотирикутної зірки й виготовляється залежно від ступеня відзнаки: I ступеня - з томпаку, хрест і зірка золотистого кольору (гальванічне покриття золотом); II ступеня - хрест з томпаку або мельхіору, зірка з нейзильберу або мельхіору.

Хрест покритий оранжевою емаллю, на кінцях хреста розташовані покриті блакитною емаллю трикутники. Блакитний рівносторонній трикутник на оранжевому полі - міжнародний знак цивільної оборони, який символізує стійкість до небезпеки. У центрі відзнаки - круглий медальйон, покритий блакитною емаллю, на тлі якого зображено малий Державний Герб України. По колу на білому фоні напис: "За відвагу в надзвичайній ситуації". Всі зображення та надписи рельєфні. Розмір знака між протилежними кінцями хреста - 48 мм.

На звороті відзнаки розташований штифт з гайкою для прикріплення відзнаки до одягу та номер відзнаки. Планка нагородної відзнаки МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" I ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту шовковою муаровою стрічкою оранжевого кольору з вертикальними синіми смужками з боків і рівностороннім трикутником синього кольору посередині і II ступеня - двома синіми смужками з боків і рівностороннім трикутником синього кольору посередині. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.