Соціально-психологічний тренінг "Антистресовий тренінг для психологів"

Антистресовий психокорекційний тренінг базується на когнітивно-поведінкових традиціях та призначений для роботи з психологами, зокрема психологами ДСНС України, які безпосередньо надавали екстрену психологічну допомогу постраждалим в осередку надзвичайної ситуації.

Основна мета тренінгу – відновити у психологів, зокрема у психологів ДСНС України, рівень психологічної стійкості, яка була втрачена внаслідок надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в осередку надзвичайної ситуації.

Основні завдання антистресового тренінгу:

 «опрацювання» вражень, реакцій і почуттів, отриманих психологами під час роботи з постраждалими;
 розуміння структури і змісту подій, що відбулися, та реакцій на них;
 зменшення індивідуальної та групової напруги;
 зменшення відчуття унікальності та ненормальності власних реакцій;
 мобілізація внутрішніх і зовнішніх групових ресурсів, посилення групової підтримки, солідарності й розуміння;
 підготовка до переживання тих симптомів або реакцій, які можуть виникнути в найближчому майбутньому;
 визначення засобів подальшої допомоги у разі потреби.

Ключовими завданнями цього тренінгу є включення глибоких емоційно-позитивних переживань.

Категорія осіб, на яку зорієнтований тренінг: практичні психологи ДСНС України, які безпосередньо надавали екстрену психологічну допомогу постраждалим в осередку надзвичайної ситуації.

Термін проведення тренінгу: розпочинати тренінг необхідно протягом 45 днів після закінчення психологами роботи з постраждалими в осередку надзвичайної ситуації.

Повна програма тренінгу розрахована на 1 робочий день по 8 годин кожний.

Місце проведення: кімната для психологічного розвантаження зі стільцями, розташованими по колу (кімната повинна мати площу близько 30 м2), відеотехніка, аудіотехніка, фліп-чарт.

Особливості тренінгового процесу. Деякі вправи просто виконуються учасниками тренінгової групи та не обговорюються, якщо в них не виникає бажання зробити це.

Кількість учасників: 12–15 осіб. Кількість тренерів: ведучий тренер та два помічники (психологи-фасилітатори).