Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

СПТ у питаннях та відповідях

Дуже часто після закінчення соціально-психологічного тренінгу учасники цікавляться деякими аспектами його підготовки та проведення. Ми об'єднали найбільш розповсюджені запитання, які фактично чуємо кожного разу під час підготовки та відразу після проведення тренінгових занять, та спробували надати на них коротку відповідь. А що з цього вийшло, - вирішувати Вам, шановний читач…

Що таке «соціально-психологічний тренінг»?

У широкому значенні під соціально-психологічним тренуванням (СПТ) розуміють практику психологічного впливу, яка ґрунтується на активних методах групової роботи, використання своєрідних форм навчання: знання, уміння і техніка у сфері спілкування, діяльності, власний розвиток та корекція.  Основний об'єкт впливу в соціально-психологічному тренуванні — група.

Соціально-психологічний тренінг відрізняється від інших методів роботи з групою наявністю таких принципових положень:

  • одна з провідних передумов, механізмів і, водночас, результат утворення групи - якісні зміни процесів спілкування в ній;
  • активна позиція учасника тренінгу;
  • обмеження обговорення подій лише в рамках тренінгу (принцип "тут і зараз") і персоніфікація висловів;
  • навмисний міжособистісний зворотний зв'язок;
  • високий ступінь емоційного включення;
  • проходження певних етапів розвитку групи (входження — перебудова тренінгу);
  • узгодження підпроцесів розвитку компетентності в спілкуванні особистості і розвитку групи, а також одночасне управління ними;
  • добровільність участі.

Скільки часу треба для створення тренінгу?

Створення соціально-психологічного тренінгу – це процес досить працезатратний. Спочатку визначаються необхідні «больові точки» в залежності від задач тренінгу. Потім на основі проведених досліджень (результати досліджень інших фахівців чи проведення власних досліджень) формуються шляхи подолання визначених «больових точок». Далі визначаються блоки, в рамках яких буде реалізовуватися шлях до розвитку учасника тренінгу. Після цього формується банк можливих вправ, чи проходить процес створення вправ. І тільки після цього можна стверджувати, що основа соціально-психологічного тренінгу створена.

В якій формі одягу краще приймати участь у тренінгу?

В залежності від виду тренінгу одяг може бути форменим, вільним (стилю «казуал») або спортивним. Форма одягу уточняється до початку соціально-психологічного тренінгу і залежить від мети тренінгу. Також, форма одягу може відрізнятися у різні дні проведення тренінгу. Крім того, кожен учасник тренінгу повинен мати при собі зручне взуття, в якому буде зручно знаходитися тривалий час.

Скільки людей може брати участь у проведенні соціально-психологічного тренінгу?

Вважається, що найбільш доцільним є проведення тренінгу з групою у кількості 12-16 осіб, іноді, у якості винятку – до 20 осіб. Атмосфера малої групи сприяє швидшому зближенню учасників, об'єднанню і згуртованості групи. Вважається, що створення атмосфери довіри в групі можливо тільки тоді, коли кількість учасників не перевищує 20 осіб.

Чи будуть в тренінговій групі тільки всі мої знайомі?

Ні, дуже часто в тренінгову групу входять люди з різних організацій, підрозділів. Але може бути і така ситуація, коли вся група буде складатися з людей, які знають один одного.

Чи отримаю я який-небудь документ про проходження тренінгу?

Так, після наших тренінгів учасник отримує відповідне свідоцтво чи сертифікат в залежності від виду тренінгу та його тривалості.

А чи буду я проходити психологічне тестування?

Зазвичай тестування під час тренінгу не проводиться. Бувають випадки, коли перед началом чи після закінчення може бути проведено тестування, але воно проводиться не довго.

Де проводиться тренінг?

Соціально-психологічний тренінг можна проводити будь-де, але це залежить від виду тренінгу. Найбільш ефективним є тренінг, який проводиться у приміщеннях, спеціально пристосованих для цього, наприклад, в Центрі впровадження психотренінгових технологій науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру НУЦЗУ. Це декілька ізольованих приміщень (щоб роботі групи ніщо не заважало), які об’єднані в один блок.

Скільки за часом проходить тренінг?

Вважається, що соціально-психологічний тренінг має проводитися не менше 2 світових днів (з ранку і до вечора з перервами на прийом їжі). Є тренінги, які проводяться 3-5 діб. Але соціально-психологічним тренінгом не можна назвати заняття, які проводяться протягом 1-3 годин, по годині в день протягом тижня і т. ін.

Чи можу я пропустити перший чи другий день тренінгу?

Пропустити можна, але це все одно, що зовсім не приймати участь у тренінгу. Адже особливість соціально-психологічного тренінгу як раз і полягає в тому, що людина весь час знаходиться в особливих умовах створеного під час тренінгу емоційного середовища.

Чи буде в групі мій начальник?

Всі правила заперечують знаходження в одній тренінговій групі підлеглого і його начальника. Але бувають виключні випадки, коли це необхідно. Все залежить від виду тренінгу і його цілей.

Чи можу я відлучатися з тренінгу за мірою необхідності, наприклад, після важливого дзвінка?

Так, відлучитися можна, але тільки відлучитися. Повернутися до групи уже неможливо, адже втрачається сенс проходження всього соціально-психологічного тренінгу.

Що з собою треба взяти на тренінг?

Основне, що треба взяти з собою – це добрий настрій. Все інше Ви отримаєте від наших тренерів під час проходження соціально-психологічного тренінгу.