книги

Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції

Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Овсяннікова Я.О., Оніщенко Н.В., Похілько Д.С.,  Тімченко О.В., Христенко В.Є. Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції : Монографія /За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2019

Ключові слова: 

Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. – 2014. –584 с.

Харків «Право», 2014           УДК 364.62.’36’      ББК 88     О-58

Друкується за рішенням Вченої ради  Національного університету цивільного захисту України Протокол від 20.01.2014 № 5

Ключові слова: 

Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози

Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В., Тітаренко Д.С., Христенко В.Є. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія. – Х.: НУЦЗУ, 2011. - 151 с.

Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань

Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Тімченко О.В. Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 216 с.

ISBN 978-966-303-242-9

Монографію присвячено всебічному аналізу об’єктивних та суб’єктивних детермінант допущення помилкових дій фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні професійних завдань за призначенням.

Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект

Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Садковий О.В., Тімченко О.В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект: Монографія. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 128 с.

ISBN 978-966-303-241-2

Монографію присвячено дослідженню особливостей формування відношення до життя та смерті та специфіки сприйняття цих категорій фахівцями рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації.

Альбом схем

Тимченко А.В., Христенко В.Е. Прикладная психология в практике правоохранительной деятельности (в схемах и таблицах): Учебн. пособие. - Х.: ООО "Одиссей". - 2004. - 448 с.

ISBN 966-633-355-4

Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Садковий О.В., Склень О.І., Тімченко О.В. Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. - Х.: Вид-во УЦЗУ, 2008. -  221 с. 

ISBN 978-966-303-173-6

Монографію присвячено дослідженню психологічних особливостей поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України.

Ключові слова: 

Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації

Миронець С.М., Тімченко О.В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія. - К.: ТОВ "Видавництво "Консультант", 2008. - 232 с.

ISBN 966-8459-20-7

Монографія присвячена дослідженню динаміки негативних психічних станів, що виникають у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України під час виконання професійних завдань в реальних умовах великомасштабної надзвичайної ситуації

Ключові слова: 

Сторінки