Вчена рада

У нашому Університеті до до 31.12.2019 року працювала спеціалізована вчена рада К 64.707.02 з правом захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах". Голова спеціалізованої вченої ради - доктор психологічних наук, професор Тімченко О.В., вчений секретар - кандидат психологічних наук, доцент Христенко В.Є.

Є можливість переглянути автореферати дисертаційних досліджень, які були захищені у спеціалізованій вченій раді К 64.707.02. За час роботи ради захищені дисертації (за алфавітом):

 1. Альохіна Н.В. - Особливості впливу стрибків з парашутом на психічний стан та індивідуально-психологічні властивості особистості
 2. Асоцький В. В. – Діагностика та прогнозування професійно-важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
 3. Боснюк В.Ф. - Інтелектуально-емоційний компонент у структурі копінг-поведінки рятувальника
 4. Броцило О.Ю. - Психологічні особливості професійної адаптації працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах посадових змін
 5. Василенко С.В. - Психологічне забезпечення діяльності операторів радіолокаційних станцій в особливих умовах
 6. Вербанова Т.В. - Вплив умов соціальної ізоляції на психічне здоров’я курсантів прикордонних навчальних центрів
 7. Волков С.В. - Психологічні особливості прояву комунікативної компетентності  інспекторів державного пожежного нагляду в особливих умовах діяльності
 8. Гонтаренко Л.О. - Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України
 9. Гординя Н.Д. - Когнітивно-стильові характеристики як чинник підготовки майбутніх фахівців управління повітряним рухом
 10. Горелов І.Ю. - Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
 11. Гостєєва Т.В. - Психологічні особливості довгострокового прогнозу успішності професійної діяльності працівників ОВС
 12. Гурський В.Є. - Розвиток професійно - важливих якостей працівників спецпідрозділів МВС України імітаційними засобами
 13. Данилова С.В. - Психологічні особливості оцінювання надзвичайної ситуації фахівцями воєнізованої гірничорятувальної служби України
 14. Довбій Т.Ю. - Професійна самотність та її корекція у рятувальників МНС України
 15. Дубровинський Г.Р. - Оптимізація формування особистості курсантів в процесі їх професійної підгоровки у цивільному закладі
 16. Дишкант О.В. - Схильність до ризику як професійно-особистісна особливість рятувальника
 17. Желаго А.М. - Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ МВС України
 18. Кабанцева А.В. - Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту
 19. Калюжний В.О. - Особливості застосування офіцерами-прикордонниками експліцитного психологічного впливу на підлеглих
 20. Капосльоз Г.В. - Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером
 21. Кім К.В. - Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
 22. Ковальчук О.П. - Психологічні особливості професійної мотивації офіцерів Повітряних Сил Збройних Сил України
 23. Колесніченко О.С. - Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах
 24. Колосович  О.С. - Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу
 25. Косолапов О.М. - Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 26. Кравченко К.О. - Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції
 27. Краснокутський М.І. - Психологічні детермінанти помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту
 28. Криворотько Г.С. - Психологічні особливості переживання самотності моряків далекого плавання
 29. Кузьменко М.Д. - Психологічна діагностика професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряні Сили Збройних Сил України
 30. Кулаженко А.І. - Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість
 31. Куфлієвський А.С. - Соціально-психологічні детермінанти розвитку синдрому "вигорання" серед працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
 32. Куций О.А. - Психологічні особливості розвитку пильності суб’єктів охоронної військової діяльності
 33. Кучеренко Н.С. - Психологічне забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національної гвардії України
 34. Лєбєдєв Д.В. - Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій в професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
 35. Лім М.І. - Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини
 36. Магда В.А. - Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
 37. Малахов М.А. - Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців-контрактників до діяльності в особливих умовах
 38. Миронець С.М. - Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
 39. Михлюк Е.І. - Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників
 40. Мордюшенко С.М. - Професіографічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників МНС
 41. Назаренко І.І. - Особливості використання методу муляжування в системі цілеспрямованої професійно-психологічної підготовки рятувальників
 42. Неурова А.Б. - Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників
 43. Овсяннікова Я.О. - Соціально-психологічний тренінг як засіб відновлення психологічної стійкості рятувальників МНС України
 44. Олійников О.А. - Формування професійної Я-концепції рятувальників
 45. Пархоменко О.О. - Професіографічний аналіз діяльності військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій
 46. Пенькова Н.Є. - Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції
 47. Побідаш А.Ю. - Психологічні особливості життєвої стійкості моряків-жертв піратського полону
 48. Поляков І.О. - Професіографічний аналіз діяльності рятувальників Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України
 49. Потапчук Н.Д. - Особливості надання психологічної допомоги проблемним сім’ям прикордонників
 50. Приходько Д.П. - Регуляція психічного напруження курсантів-льотчиків  у період наземної підготовки до польотів
 51. Приходько Ю.О. - Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України
 52. Радько О.В. - Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС
 53. Рядинська Є.М. - Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України
 54. Світлична Н.О. - Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників МНС
 55. Середа Ю.І - Професіографічний аналіз діяльності працівників служби психологічного забезпечення ДСНС України
 56. Сервачак О.В. - Психологічне забезпечення масових спортивних заходів на великих стадіонах
 57. Склень О.І. - Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
 58. Скляров С.О. - Мотиваційно - особистісні  детермінанти  успішності  професійної діяльності  рятувальників
 59. Снісаренко А.Г. - Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України
 60. Тімченко В.О. - Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції
 61. Тітаренко Д.С. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози
 62. Товма М.І. - Психологічні умови формування професійних якостей майбутніх командирів спеціальних підрозділів у процесі професіоналізації (на прикладі підрозділів з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав)
 63. Тогобицька В.Д. - Психокорекція професійних деструкцій працівників МНС України
 64. Титаренко А.В. - Трансформація індивідуально-психологічних характеристик рятувальників під впливом екзистенціальних проблем професійного становлення
 65. Тур’ян О.В. - Психологічні умови формування готовності приватних охоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях
 66. Хайрулін О.М. - Психологічна профілактика вигорання військовослужбовців державної прикордонної служби України
 67. Хворост М.Ю. - Розвиток психологічної стійкості керівників рятувальних підрозділів в умовах професійної діяльності
 68. Хілл Т.О. - Емоційний інтелект у системі формування ситуативної психологічної готовності майбутніх фахівців управління повітряним рухом
 69. Хмиров І.М. - Соціально-демографічні чинники первинної психологічної адаптації курсантів до умов навчання та служби у вищих навчальних закладах МНС України
 70. Ціцей Р.М. - Особливості встановлення психологічного контакту психолога МНС з постраждалими в умовах надзвичайної ситуації
 71. Цокота В.Р. - Психологічні особливості ефективності професійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів
 72. Числіцька О.В. - Психологічні особливості професійної адаптації військовослужбовців медичної служби
 73. Шаріпова Д.С. - Особливості психічної ригідності в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кульової стрільби
 74. Швалб А.Ю. - Формування психологічної готовності майбутніх психологів МНС до надання екстреної допомоги
 75. Шевчук А.М. - Особистісні зміни у постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації
 76. Юр’єва Н.В. - Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних

 

22 січня 2009 р. вперше в стінах навчальних закладів системи МНС України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах". Науковим консультантом виступив доктор психологічних наук, професор Тімченко О.В. Дисертацію блискуче захистив кандидат психологічних наук, доцент Лефтеров Василь Олександрович. Тема дисертації - "Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності". Автореферат.

25 квітня 2014 р. вдруге в стінах навчальних закладів системи ДСНС України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах". Науковим консультантом виступив доктор психологічних наук, професор Тімченко О.В. Дисертацію блискуче захистив кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Приходько Ігор Іванович. Тема дисертації - "Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності (на прикладі військовослужбовців внутрішніх військ МВС України)". Автореферат.

24 квітня 2015 року успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах" провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України Наталія Оніщенко. Науковим консультантом виступив доктор психологічних наук, професор Тімченко О.В. Тема дисертаційного дослідження «Теорія і практика екстреної психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях». Автореферат.  Переглянути докладніше >>