Кердивар Валентин Віталійович

Науковий співробітник

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Національний університет цивільного захисту України, 2014 рік, спеціальність «Психологія».

Дата зарахування, рішення приймальної комісії від 01 листопада 2016 року наказ керівника ВНЗ від 25.10.2016 року №300. Строки підготовки: 01.11.2016 – 01.11.2020 року

Наукова робота

  • Має наступні публікації (в тому числі публікації у періодичних наукових виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.
  • Відповідальний виконавець НДР «Психологічні особливості роботи з жертвами в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру»
  • Є співавтором патенту на корисну модель «Центр впровадження психотренінгових технологій»
  • Очолює раду молодих вчених НУЦЗУ

Основні наукові публікації

Закордонні конференції:

  • Kerdyvar V.V. Personality features in in voluntary replacement conditions. Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: mat. intern. scien. conf. (Kaunas, Lithuania, 23rdfeb. 2018). Kaunas: Vytautasmagnus university, 2018. P. 112 – 114.
  • Кердивар В.В. Психологічна трансформація особистості вимушених переселенців, мігрантів, біженців. Інноваційнінауковідослідження в сферісоціології, психології та політичних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сладковічево, Словенська Республіка, 10-11 бер. 2017 р.). Сладковічево: Університет данубіус, 2017. С. 84 – 87.

Фахові видання:

  • Кердивар В.В Аналіз передумов виникнення синдрому жертви в умовахвимушеногопереселення в межах України. Теорія і практика сучасноїпсихології, №2 2018.Класичнийприватнийуніверситет м. Запоріжжя, С. 203–206. (Index Copernicus, Google Scholar).
  • Кердивар В. В. Поглиблений психологічний аналіз вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки №1 2019. DOI:10.32999/ksu2312-3206/2019-1-36. Херсонський державний університет м. Херсон, С. 217-222. (Index Copernicus, Google Scholar).
  • Kerdyvar V. V. Projevpř íméagrese vynucený chpřestěhovalců z východních regionů ukrajiny. Sciences of Europe Vol.4, №49 2020. Nov. www.european-science.org. Czech Republic, Praha, P. 52-54. (Index Copernicus, Google scholar,The General Impact Factor, International Scientific Indexing).

Є членом європейської асоціації психології здоров’я. EHSP

 

Профіль GoogleScholar

ORCID

    

Також можна переглянути