Головна

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ТА КРИЗОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Нові матеріали

      Навчально-наукова лабораторія екстремальної та кризової психології створена у 2006 році на базі провідного навчального закладу системи ДСНС України - Національного університету цивільного захисту України.

      Основними завданнями навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології, як структурного підрозділу Національного університету цивільного захисту України, є:

  • здійснення наукових досліджень в галузі екстремальної та кризової психології;
  • розробка та удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність служби психологічного забезпечення персоналу ДСНС України;
  • проведення цілеспрямованої екстремальної професійно-психологічної підготовки персоналу ДСНС України з використанням спеціальних психотренінгових програм;
  • розробка і впровадження в практичну діяльність психологів ДСНС України сучасних психотехнологій роботи з кризовою особистістю і вирішення психологічних проблем, які виникають у персоналу ДСНС України та цивільного населення в умовах надзвичайної ситуації, викликаної подіями природного, техногенного чи соціального характеру.

     У відповідності зі своїми завданнями, діяльність навчально-наукової лабораторії орієнтована на два основних напрямки - здійснення прикладних наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології та апробація і впровадження в діяльність служби психологічного забезпечення ДСНС України сучасних психотехнологій.