Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань

Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Тімченко О.В. Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 216 с.

ISBN 978-966-303-242-9

Монографію присвячено всебічному аналізу об’єктивних та суб’єктивних детермінант допущення помилкових дій фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні професійних завдань за призначенням.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів соціально-психологічного факультету Університету цивільного захисту України.

Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЧИН ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ПРОФЕСІОНАЛА В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

1.1 Науково-теоретичний, семантичний та феноменологічний аналіз поняття “помилкова дія”

1.2 Причини виникнення помилкових дій у професійній діяльності фахівця та їх психологічна класифікація

1.3 Роль людського фактора в забезпеченні безпомилковості професійної діяльності

1.4 Процедура і методика вивчення соціально-психологічних детермінант помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

Висновки за розділом

РОЗДІЛ 2 ОБ'ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ФАХІВЦЯМИ ВОДОЛАЗНИХ ФОРМУВАНЬ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ

2.1 Загальна соціально-психологічна характеристика діяльності фахівців-водолазів аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

2.2 Основні групи факторів, що обумовлюють виникнення помилкових дій фахівців-водолазів аварійно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні професійних задач за призначенням

Висновки за розділом

РОЗДІЛ 3 СУБ'ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ ФАХІВЦЯМИ ВОДОЛАЗНИХ ФОРМУВАНЬ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ

3.1 Особливості професійно-важливих якостей рятувальників-водолазів. Професіограма водолаза як результат експертного оцінювання

3.2 Суб’єктивне сприйняття своєї професійної діяльності фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.2.1 Суб’єктивна оцінка ставлення фахівців-водолазів до своїх напарників

3.3 Особливості індивідуально-психологічних властивостей фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.3.1 Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у фахівців-водолазів аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.3.2 Виявлення схильності до ризику у фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різним професійним досвідом

3.3.3 Самооцінка як фактор, що визначає психологічну надійність фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.4 Оцінка когнітивного компонента у структурі суб’єктивних детермінант здійснення помилкових дій фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.4.1 Особливості оцінки інтегрального показника рівня загальних здібностей фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.4.2 Особливості інтелектуальної лабільності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різним професійним досвідом

3.5 Розробка математичної моделі прогнозування вірогідності допущення помилкових дій у професійній діяльності фахівцями водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України

3.6 Особливості стильової та психофізіологічної саморегуляції фахівців-водолазів

3.7 Індивідуально-типологічні особливості фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різними коефіцієнтами вірогідності допущення помилкових дій у професійній діяльності

3.7.1 Загальна характеристика психологічних типів фахівців-водолазів з низьким коефіцієнтом допущення помилкових дій у професійній діяльності

3.7.2 Загальна характеристика психологічних типів фахівців-водолазів з високим коефіцієнтом допущення помилкових дій у професійній діяльності

Висновки за розділом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток А. Динаміка надзвичайних ситуацій, що трапилися на водних об’єктах України

Додаток Б. Кваліфікаційні вимоги до працівників, зайнятих виконанням робіт під водою

Додаток В. Основні терміни, що використовуються для встановлення кваліфікаційного рівня водолаза

Додаток Г. Витяг з “Положения о водолазной службе в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь”

Додаток Д. Головні завдання (види робіт) водолазних підрозділів МНС Росії (витяг з Концепции развития водолазного дела в системе МЧС России на период до 2010 года)

Додаток Е. Организація оперативно-рятувальної служби МНС України

Додаток Ж. Основні типи водолазного спорядження (на основі класифікації за принципом оптимізації складу дихальної газової суміші)..

Додаток З. Основні небезпечні й шкідливі фактори водолазної праці й відповідні реакції організму

Додаток К. Приблизний перелік типових дій водолазів при порушенні нормальної роботи водолазного спорядження й засобів забезпечення під час водолазного спуску

Додаток Л. Взаємодія факторів парціального тиску газів, холодового фактора й щільності гіпербаричного газового середовища

Додаток М. Комплекс стійких прогностичних показників, що відображають вплив несприятливих факторів водолазної праці протягом тривалого часу

Додаток Н. Професійні захворювання й травми водолазів

Додаток П. Вихідні дані процедури лінійної регресії

Додаток Р. Пропозиції щодо проведення психологічного аналізу помилкових дій фахівця-водолаза МНС України