Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози

Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В., Тітаренко Д.С., Христенко В.Є. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія. – Х.: НУЦЗУ, 2011. - 151 с.

Монографію присвячено дослідженню особливостей функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в ситуаціях реальної екзистенціальної загрози. Розкриті питання взаємозв’язку індивідуально-типологічних та індивідуально-психологічних характеристик особистості рятувальника з механізмами психологічного захисту, побудовано алгоритм роботи психологічного захисту у фахівців МНС в умовах екзистенціальної загрози, запропоновано засоби психологічної підтримки для оптимізації функціонування захисту в умовах надзвичайної ситуації.

Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНОМАНІТНИХ УМОВАХ ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 9
1.1 Психологічний захист та його механізми 9
1.2 Ситуації екзистенціальної загрози у практиці професійної діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України 29
1.3 Організація роботи та методи емпіричного дослідження 38
Висновки за розділом 50

РОЗДІЛ ІІ

МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА-РЯТУВАЛЬНИКА 52
2.1 Актуальні психічні стани працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах повсякденного несення служби 52
2.2 Взаємозв’язок індивідуально-типологічних характеристик та певних механізмів психологічного захисту у рятувальників 61
2.3 Взаємозв’язок індивідуально-психологічних характеристик та певних механізмів психологічного захисту у рятувальників 79
2.4 Використання механізмів психологічного захисту рятувальниками з різним набором власних психологічних та типологічних якостей 96
Висновки за розділом 102

РОЗДІЛ ІІІ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У РЯТУВАЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ 108
3.1 Актуальні психічні стани працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні службових обов’язків у зоні надзвичайної ситуації 108
3.2 Специфіка функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 118
3.3 Домінуючі механізми психологічного захисту у рятувальника в умовах екзистенціальної загрози, яка розвивається раптово 129
3.4 Оптимізація функціонування механізмів психологічного захисту рятувальників в умовах екзистенціальної загрози засобами психологічної підтримки 137
Висновки за розділом 141

ВИСНОВКИ 144
ДОДАТКИ 151
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 199