Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

В об'єктиві наукового пошуку - постраждалі діти

Навіть сумна статистика надзвичайних ситуацій, що виникали протягом останніх років, не в змозі розкрити весь тягар психологічних проблем, які зазнають постраждалі і, насамперед, діти.

Прагнення охопити якомога більше громадян, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, наданням різноманітних видів допомоги, у більшості випадків призводить до не виправданого зневажання віковими особливостями тих, хто таку допомогу потребує.

  

Ми вважаємо, що допомога постраждалій дитині в корні відрізняється від аналогічної допомоги літній людині, жінці або іншим категоріям постраждалого населення.

Саме тому, науковцями науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України з 2013 року розпочато цикл досліджень, спрямованих на розробку дієвих методів та методик щодо надання екстреної психологічної допомоги дитині, яка волею долі опинилася в осередку надзвичайної ситуації.

29 січня 2013 р. відбулося обговорення перспективних напрямків вирішення питання створення спеціальної наукової бази для ефективного використання методів сказко-, кукло- та арт- терапії при роботі з постраждалими дітьми різних вікових груп.

  

Старшим науковим співробітником лабораторії Тітаренко Д.С. була запропонована авторська оцінка ступеню важкості впливу надзвичайної ситуації на психіку дитини та обґрунтовані принципи формування груп дітей для проведення з ними ефективної роботи в осередку надзвичайної ситуації.

Робота за даним напрямком науково-практичного пошуку триватиме і надалі. Планується, що науковці лабораторії продемонструють завершену методику роботи з постраждалими дітьми різних вікових груп у ході 3-ї міжнародної конференції з проблем екстремальної та кризової психології, яка відбудеться в Університеті наприкінці листопада 2013 року.