Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Дослідження

Захист дисертації PhD начальницей Відділу організації медичної та психологічної допомоги МНС Азербайджанської Республіки

28 січня 2022 року в Національному університеті цивільного захисту України відбувся захист дисертації Софієвої Ханим Раміз кизи на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія».

Відповідно до наказу МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» в університеті було створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.707.026 з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації та затверджено її склад:

Статті психологів НУЦЗУ в базах Scopus та Web of Science

Перелік статей психологів НУЦЗУ в базах Scopus та Web of Science

Назва статті (англ.) Назва та анотація статті (укр.)
1

V.P. Mihal, H.V. Mihal, L.M. Balabanova Visualization of Signal Structure Showing Element Functioning in Complex Dynamic Systems – Cognitive Aspects

В об'єктиві наукового пошуку - постраждалі діти

Навіть сумна статистика надзвичайних ситуацій, що виникали протягом останніх років, не в змозі розкрити весь тягар психологічних проблем, які зазнають постраждалі і, насамперед, діти.

Прагнення охопити якомога більше громадян, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, наданням різноманітних видів допомоги, у більшості випадків призводить до не виправданого зневажання віковими особливостями тих, хто таку допомогу потребує.

Етичний кодекс психолога Служби порятунку (проект)

Фахівцями Лабораторії був запропонований Етичний кодекс психолога Служби порятунку

1. Професійна діяльність психолога служби психологічного забезпечення ДСНС України (далі - психолог) визначається особливою відповідальністю перед людьми, з якими він працює.

2. У разі, якщо особисті інтереси персоналу ДСНС України вступають у протиріччя з інтересами керівництва ДСНС України, колег по службі, інших осіб, психолог повинен виконувати свої функції з максимальною неупередженістю.

Продовжується науковий пошук ефективної роботи з постраждалими дітьми

Науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології продовжує цикл досліджень, спрямованих на розробку дієвих методів та методик щодо надання екстреної психологічної допомоги дитині, яка волею долі опинилася в осередку надзвичайної ситуації.

22 лютого 2013 року відбулася зустріч науковців Університету з дитячим психологом вищої категорії Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини №1 Юлією Анатоліївною Алімовою.

Фахівці НДЛ поділилися своїми наробками з колегами

Протягом 20-25 жовтня 2014 року в стінах Національного університету цивільного захисту України було проведено підвищення кваліфікації практичних психологів ДСНС України. В останній день фахівці Лабораторії поділилися своїми наробками з особливостей надання екстреної психологічної допомоги дітям. Фахівцями НДЛ ЕКП був проведений майстер - клас "Особливості надання екстреної психологічної допомоги дітям в умовах надзвичайної ситуації".

Успішний захист на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

22 вересня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету цивільного захисту України відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах» Широбокова Юрія Миколайовича. Тема дисертації - "Психологія військового полону".

Захист докторської дисертації

23 вересня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету цивільного захисту України відповідно до карантинних вимог відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах».

Так, успішно захистився Миронець Сергій Миколайович, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, з теми «Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

24 квітня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.02, яка була створена наказом МОН України спеціально для цього захисту, успішно захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України Наталія Оніщенко.

Захист дисертації PhD

05 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.707.002 успішно відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 – «Психологія» Кердивара Валентина Віталійовича за темою: «Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту».

Підписка на Дослідження