Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Статті психологів НУЦЗУ в базах Scopus та Web of Science

Перелік статей психологів НУЦЗУ в базах Scopus та Web of Science

Назва статті (англ.) Назва та анотація статті (укр.)
1

V.P. Mihal, H.V. Mihal, L.M. Balabanova Visualization of Signal Structure Showing Element Functioning in Complex Dynamic Systems – Cognitive Aspects

Journal of Nano- and Electronic Physics. - 2019. - Vol. 11, № 2. - С. 02013-1-02013-4. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnep_2019_11_2_15

 

 

Візуалізація структури сигналів функціонування  елементів складних динамічних систем – когнітивні аспекти

Робота присвячена проблемі визначення прихованої структури сигналів функціонування елементів складних динамічних систем. Показано, що геометризація сигналів на міждисциплінарній основі дозволяє виникнути необхідному "когнітивному ефекту" – візуалізації прихованих в динаміці сигналу закономірностей. Для цього одновимірний сигнал перетворюється на траєкторію динамічних подій, яка може слугувати геометричною 3D-моделлю функціонування. Вона є геометричною ілюстрацією екстремального принципу Герца найменшої довжини чи кривизни. Ортогональними проекціями 3D-моделі є параметричні сигнатури сигналу 1-го і 2-го порядків. В їх конфігураціях відображається просторово-часовий взаємозв’язок між динамічними параметрами сигналу. Тому конфігурації сигнатур відображають природну декомпозицію сигналу на динамічні, енергетичні і інформаційні складові. Їх характер взаємозв’язків визначає просторову-часову структуру сигналу, з якою пов’язані певні функції. Робота спрямована на виявлення когнітивних ознак в характері перебудови структури динаміки сигналів і біосигналів, що дозволило розширити засоби їх аналізу. Показано, що пакети сигнатур квазіперіодичних сигналів як когнітивні графічні їх образи спрощують людино - комп’ютерну взаємодію. Вони сприятимуть також більш ефективному навчанню і інтелектуальній підтримці операторів складних динамічних систем при інформаційному пересиченні. 

Ключові слова: складні динамічні системи, геометризація сигналів, інформаційні потоки, візуалізація,  когнітивна графіка, структура  сигналів, сигнатури, когнітивні графічні образи.

2 Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Valerii Bosniuk, Ihor Khmyrov, Iryna Ostopolets, Oleksandr Kholodnyi, Olena Shenderuk, Olga Shevchenko, Yuliia Bilotserkivska Psychotechnology of volleyball team efficiency formation // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), 2019. ‒ Pp. 1071-1077. DOI:10.7752/jpes.2019.02155

Психотехнологія формування ефективності команди волейболістів

Ключові слова: ефективність команди, соціально-психологічний тренінг, психологічний клімат.

3 Natalia Afanasieva, Valerii Bosniuk, Larysa Deinychenko, Oleksandr Kholodnyi, Eduard Mykhliuk, Iryna Ostopolets, Natalia Shayda, Oleksandr Shayda, Natalia Svitlychnа Quality of life of internally displaced persons in Ukraine: social psychological analysis // Conference proceedings 18 International Scientific Conference «International Relations 2017: Current issues of world economy and politics», 30 November – 1 December 2017. – University of Economics in Bratislava, 2017. ‒ P. 44-57.

Якість життя вимушених переселенців в Україні: соціально-психологічний аналіз

Ключові слова: якість життя, внутрішньо переміщені особи, соціально-психологічні фактори, стан здоров'я.

4

Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Iryna Ostopolets

Peculiarities of self-attitude of antiterrorist operation participants in case of loss of health

Науково-практичний журнал «Наука і освіта». – Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2018. – Випуск 1. – С. 110-116.

Особливості самоставлення учасників АТО при втраті здоров’я

Ключові слова: самовідношення, самооцінка, самоповага, учасники бойових дій, втрата здоров’я, соціально-психологічний тренінг.

5

Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Oleksandr Shayda Psychosemantic Analysis of Psychologists’ Representations About the Place of Psychological Counseling

Збірник наукових праць «Психолінгвістика». Серія: Психологія. ‒ Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2019. ‒ Випуск 26 (1). ‒ С. 37-50.

Key words: psycholinguistics, counseling psychology, psychologists,  psychosemantic analysis, psychotherapeutic discourse.

Психосемантичний аналіз уявлень психологів-практиків про місце психологічного консультування

Ключові слова: психолінгвістика, психологія консультування, психологи, психосемантичний аналіз, психотерапевтичний дискурс.

6

Khurtenko, O., Bereziak, K., Khavula, R.,
Vdovichenko, O., Onishchenko, N., & Liebiedieva, S. Psychological Analysis of Occupational Conditions in Extreme Environments and the Structure of Non-Standard Situations

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(4), 132-148. https://doi.org/10.18662/brain/11.4/145

Keywords: coaching job; creative activity; human psyche; adaptive approach; creative thinking; productive process; cognitive abilities

Психологічний аналіз екстремальних умов діяльності та структура нестандартних ситуацій

Ключові слова: тренерська робота; творча діяльність; психіка людини; адаптивний підхід; творче мислення; продуктивний процес; пізнавальні здібності

7

А., Timchenko O., & Zaika E. (2018). How to get around the stress-traps in the students’ life and avoid the stress acute angles. Sсience and Education, 3, 12-19.   doi:  10.24195/2414-4665-2018-3-2  https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2018/3_2018/2.pdf

Як обійти стресові пастки в житті студентів та уникнути гострих кутів стресу.

Ця робота має на меті розкрити шляхи формування якостей саногенної антикризової особистості. Були виявлені основні соціопсихологічні детермінанти, що спричиняють стресу студентів (головним чином, велике навчальне навантаження, конфлікти в групі, небажання вчитися, страх перед майбутнім) та симптоматика стресу (у значній частині емоційно-фізіологічного характеру: тривога, страх, головний бiль, нестача часу, низька працездатність). Як було визначено, багато студентів спонтанно використовують деструктивні методи зняття стресу (алкоголь, куріння, Інтернет, телебачення). Спостерігалися широкий спектр втоми, симптоми перевантаження та стресу, що виникають на міжособистісному та особистому рівні. Була розроблена система саногенних організаційних та психологічних засобiв приглушення стресу (тобто, Рейкі система самовідновлення, медитація, ігрові тренінги когнітивних процесів)

8

Ivanchenko, A. (2020). Positive impact of recreational techniques for the self-healing of the body. Estudos de Psicologia (Campinas), 37, 1-13 (article e190082). https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e190082 

http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1678-9865-estpsi-37-e190082.pdf

Позитивний вплив рекреаційних технік на самовідновлення організму.

Метою цього дослідження було оцінити ефективність Рейкі (а також ефективність фізичних навантажень) у здорових людей (не госпітальних пацієнтів), вибірка яких становила 338 респондента, та підтвердити, чи сприяє практика Рейкі психоемоційній стабілізації, благодійно впливаючи на настрій та емоційне самопочуття. Вперше позитивне підтвердження Рейкі було здійснено в Україні. Респонденти були розділені на дві основні групи: не-Рейкісти (особи, які не практикували Рейкі) та Рейкісти (особи, які практикували або вчили техніку Рейкі). Було виявлено, що порівняно з не-Рейкістами результати, отримані Рейкістами, були вдвічі кращими та продемонстрували вищий рівень емоційного комфорту, менше тривоги / незадоволеності та більше оптимізму, енергії та впевненості в собі. При цьому, старші школярі та студенти університету за спеціальністю психологія виявили найгіршi. Це дослідження підтверджує, що практика Рейкі є швидко оздоровлюючою, стимулюючою, довгостроковою та економічно ефективною технікою, що благодійно впливає на позитивне самопочуття, настрій та психосоматичні реакції.

9

Ivanchenko, A., Ignatieva, I., Lefterov, V., & Timchenko, O. (2019). Personality traits as determinants of political behavior: Ukrainian electoral and voting tendencies. Studia Politica. Romanian Political Science Review, XIX(3-4), 441-465. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/68416

Риси особистості як детермінанти політичної поведінки: українські тенденції на виборах та при голосуванні.

Зараз різко зростає інтерес до політики, особливо серед молоді. Тим часом, психологічні механізми політичної поведінки людини (їх прояв та регулювання), а також взаємодія її когнітивних, емоційних, мотиваційних та ціннісних факторів із політичною системою, залишаються недостатньо вивченими. Метою цього дослідження є вивчення впливу властивостей особистості на політичну поведінку з метою з’ясування зв’язку між індивідуально-психологічними особливостями людини та ступенем її участі у політичному житті на території України. Для аналізу схильності респондентів до політично значущої поведінки була використана модель п’яти факторів NEO-PI-R (переглянута версiя опитувальника Iнвентаризація Oсобистості NEO). Опитування було проведено в 2017 році в Україні (n = 1247, вік: 15-50 років). Виявлено позитивну кореляцію показників політичної участі з особистим показником «Добросовісність» та негативну кореляцію з параметром «Згідність». Ми встановили, що емоційно врівноважені респонденти частіше виявляють бажання балотуватися і рідко беруть участь у голосуванні. Високі результати щодо «Погоджуваності» та «Невротизму» визначають низький рівень політичних амбіцій. Ці висновки становлять новий крок вперед у розумінні того, як риси особистості формують реакцію на політичну участь людей, демонструючи при цьому українські політичні тенденції.

10 Ivanchenko, A., Timchenko, O., Zamperini, A., Testoni, I., Hant, O., & Malyk, Ia. (2020). Features of intellectual functions inhibition among Ukrainian boxers: A sociocultural study. European Journal of Mental Health, 15(1), 23-37.   https://doi.org/10.5708/EJMH.15.2020.1.2

Особливості гальмування інтелектуальних функцій серед українських боксерів: Соціокультурне дослідження.

Вплив екстремальних агресивних умов боксу у процесi тренування та змагальної діяльності на розумову працездатність спортсменів все ще залишається недостатньо вивченим. Хоча нейрофізіологічні ефекти, спричинені мікротравмами на мозок, були широко вивчені, але психологічним наслідкам приділялося менше уваги. Ця стаття дана стаття присвячена нашому дослідженню особливостей ефективності розумових операцій в українських боксерів. У дослідженні брали участь спортсмени (n = 168, стать: чоловіки, середній вік: 25,5 ± 6,2 року), які займалися боксом та кікбоксингом у східному регіоні України. Використовувався метод «Класифікації»: був даний набір з 70 карток із зображеннями різних предметів, рослин і живих істот, який супроводився інструкціями розташувати предмети в групи таким чином, щоб в кожній конкретній групі вони мали загальни властивостi. Спортсмени були розділені на групи в залежності від рівня їх спортивної підготовки. Якщо базуватися на точцi зору Виготського, це дослідження показує взаємозв'язок між продуктивністю розумових процесів боксерів і рівнем їх спортивної майстерності: у висококваліфікованих спортсменів набагато більше виражених дефектів розумового процесу, ніж у спортсменів 2-го і 3-го розрядів. Практично у всіх учасників ми спостерігали зниження рівня узагальнення, зниження швидкості, погіршення нейродинамічних характеристик і процесів критичності. Вичерпаність і зниження розумової працездатності, імпульсивність мислення і його непродуктивна трансформація частіше відзначалися у висококваліфікованих боксерів. Наприкiнцi проводиться обговорення культурного переосмислення цього виду спорту і необхідних реабілітаційних процедур.

 
image_teazer