Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Захист дисертації PhD начальницей Відділу організації медичної та психологічної допомоги МНС Азербайджанської Республіки

28 січня 2022 року в Національному університеті цивільного захисту України відбувся захист дисертації Софієвої Ханим Раміз кизи на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія».

Відповідно до наказу МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» в університеті було створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.707.026 з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації та затверджено її склад:

голова ради – начальник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України Оніщенко Наталія, доктор психологічних наук, професор;

рецензенти:

  • начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України Перелигіна Ліна, доктор біологічних наук, професор;
  • провідний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України Лєбєдєва Світлана, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

опоненти:

  • завідувач кафедри психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» Лефтеров Василь, доктор психологічних наук, професор;
  • начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України Приходько Ігор, доктор психологічних наук, професор.

У роботі ради взяли участь з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу представники Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки: заступник міністра, генерал-лейтенант медичної служби Фаік Джавадович Тагизаде, начальник Головного управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС Азербайджанської Республіки, генерал-майор Ельшад Мамедалійович Гусейнов, помічник міністра полковник Афет Ганбарович Гурбанов, а також представники  Головного управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС Азербайджанської Республіки, відділу по роботі з особовим складом Командування військ цивільної оборони МНС Азербайджанської Республіки, психологи Медичного центру медичної служби МНС Азербайджанської Республіки.

Темою дисертаційного дослідження Софієвої Ханим Раміз кизи є «Психологічні критерії оцінки професійної придатності рятувальників Служби Порятунку Особливого Ризику МНС Азербайджанської Республіки».

Науковий керівник – головний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України Тімченко Олександр, доктор психологічних наук, професор.

Були виконані накази та рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.