Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Казакова

Казакова Єлизавета Сергіївна.

Ад’юнкт ад’юнктури, капітан служби цивільного захисту

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Національний університет цивільного захисту України, 2016 рік, спеціальність «Психологія».

Дата зарахування, рішення приймальної комісії від 23 серпня 2019 року наказ керівника ВНЗ від 27.08.2019 року №278

Строки підготовки: 01.09.2019 року – 31.08.2023 року

Наукова робота

Має публікації (в тому числі публікації у періодичних виданнях). Активний учасник міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів.

Наукометричні бази данихНовікової Є.С.

Репозитарій НУЦЗУ http://repositsc.nuczu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%BE%D0%B...

Відповідальний виконавець НДР «Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України»

Основні наукові публікації

  • Новікова Є. Формування смислової сфери особистості офіцерів ДСНС України. Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах. м. Київ 2019 р 213 с.
  • Новікова Є.С. Професійно-психологічний відбір у системі ДСНС України. V всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України” національна академії національної гвардії України. М. Харків 2019 р. 85-87 с. 
  • Новікова Є.С.,Оніщенко Н.В. Актуальність дослідження цінністно-смислової сфери особистості. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Національний університет цивільного захисту України. м. Харків. 2020 р. 198 с.
  • Новікова Є.С. Ціннісні оріентації в аспекті психологічної науки. Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 78-81 с.

Міжнародна діяльність

  • Є членомєвропейськоїасоціаціїпсихологіїздоров’я. EHSP

GoogleScholar

ORCID