Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Впровадження результатів наукової діяльності Лабораторією за 2019-2021

Впровадження результатів наукової діяльності навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру в навчальний процес Національного університету цивільного захисту України

1. Підручники, навчальні посібники, словарі, монографії, порадники, підготовлені науковцями лабораторії та впроваджені у навчальний процес Університету

Предмет

Наукове видання

Посилання

«Суїцидологія і профілактика аутоагресивної поведінки»

Д.В. Лєбєдєв, О.О. Назаров, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко, І.О. Шевченко. Психологія суїцидальної поведінки. Посібник. Харків. 2007. с.129.

 

Тімченко О.В. Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ (соціальнопсихологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 ”Юридична психологія” / О.В. Тімченко. – Харків, 2003. – 24 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/denna/PSP_denna_EKP_2020.pdf

 

С 6.

 

С 8

«Психологічне консультування»

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. Харків: «Право», 2014. 584 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/denna/Konsylt_denna.pdf

 

С 8

«Психологічний спецпрактикум з екстремальної та кризової психології»

Кризова психологія: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. – 401 с. (бібліотека НУЦЗУ)

 

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка – К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. – 502 с. (бібліотека НУЦЗУ)

 

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. – 2014. –584 с. (бібліотека НУЦЗУ)

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/denna/specpraktukum-z-EKP.pdf

 

С 12

«Психологічне забезпечення професійної діяльності»

Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: Підручник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Харків: Вид-во УЦЗУ, 2009. - 217 с

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/denna/PSPD_denna_EKP_RP_2020.pdf

 

С 6.

«Психологічний спецпрактикум по роботі з персоналом»

Кризова психологія: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. – 401 с. (бібліотека НУЦЗУ) 3.

 

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка – К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. – 502 с. (бібліотека НУЦЗУ)

 

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. – 2014. –584 с. (бібліотека НУЦЗУ)

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/denna/specpraktukum-po-roboti-z-pepsonalom.pdf

 

С 12

«Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів»

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О. Тімченка. Харків: НУЦЗУ, 2007. 502 с

 

Христенко В.Е. Психология жертвы: Учеб. пособие. Х., 2001. 256 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/1magistru/denna/DKPSR_denna.pdf

 

С 10-11

«Психологія травмуючих ситуацій»

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

 

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка - К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. - 502 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/1magistru/denna/PTS_denna.pdf

 

С 7

«Психологія травмуючих ситуацій» (Заочна)

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. - 401 с

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/2020/1magistru/zaochna/PTS_zaochna.pdf

 

с7

«Психологічне консультування фахівців екстремального профілю: теорія, методологія, практика»

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / Оніщенко Н. В. – Харків : «Право», 2014. – 584 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/och/16.pdf

 

с8

«Організація праці в екстремальних умовах діяльності»

Екстремальна психологія: Підручник / за заг. ред. проф.О.В.Тімченка – К.: ТОВ «Август Трейд», 2007. – 502 с.

 

Кризова психологія: Навчальний посібник /за заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

 

Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В., Тітаренко Д.С., Христенко В.Є. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія./ О.А. Олійников, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2011. - 151 с.

 

Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : Монографія. / Н. В. Оніщенко– Харків, НУЦЗУ, 2014. –584 с

 

Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: Підручник /за заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Харків: Вид-во УЦЗУ, 2009. - 217 с

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/och/14.pdf

 

С6-7

«Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності»

1Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка - К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. - 502 с.

 

 Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. - 401 с

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/och/10.pdf

 

С 7

«Теоретико-методологічні проблеми психології діяльності в особливих умовах»

Тімченко О. В. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція) : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.06 / Тімченко Олександр Володимирович. – Харків, 2003. – 427 с.

http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-psihologii-dijalnosti-v-osoblyvyh-umovah/silabus-ekp-dok/och/7.pdf

 

С 8

«Екстемальна та кризова психологія»

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка - К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. - 502 с.

 

 Миронець С.М., Тімченко О.В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія. - К.: ТОВ "Видавництво "Консультант", 2008. - 232 с.

 

 Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Садковий В.П., Тімченко О.В. Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній  діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. - Х.: УЦЗУ, 2009. - 216 с.

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

 

 Олійников О.А., Оніщенко Н.В., Тімченко О.В., Тітаренко Д.С., Христенко В.Є. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія. – Х.: НУЦЗУ, 2011. - 151 с.

http://ors.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-pozhezhnoi-ta-riatuvalnoi-pidhotovky/silabusi/vibirkovi_disciplini/33.pdf

 

С 6-7

«Психологія забезпечення професійної діяльності»

Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: Підручник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Харків: Вид-во УЦЗУ, 2009. - 217 с

http://ors.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-pozhezhnoi-ta-riatuvalnoi-pidhotovky/silabusi/vibirkovi_disciplini/30.pdf

 

С 6

2. Використання у навчальному процесі досвіду надання екстреної психологічної допомоги (Фільмотека участі науковців лабораторії у наданні екстреної психологічної допомоги постраждалим від НС).

 • Робота психологів під час ліквідації вибуху метану на шахті
 • Робота психологів під час ліквідації вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони України
 • Робота психологів у складі групи омбудсману України з визволення українських моряків з піратського полону
 • Робота психологів під час ліквідації вибуху побутового газу у багатоповерхівці

3. Розробка авторських соціально-психологічних тренінгів та їх впровадження у навчальний процес Університету. Навчання рятувальників та психологів ДСНС. Підготовка шкільних психологів до дій у надзвичайній ситуації. Навчання іноземних колег.

12-13 лютого 2019 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №1)

26-27 лютого 2019 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №2)

8-9 квітня 2019 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №3)

16 квітня 2019 року Тренінг «Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим дітям в осередку надзвичайної ситуації”. Учасниками тренінгу стали шкільні практичні психологи Індустріального району Харкова

23-24 травня 2019 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (У тренінгу взяли участь литовські колеги — представники Військової академії ім. генерала Йонаса Жямайтіса: старший психолог Розіта Канапескайт та старший інструктор Департаменту військових досліджень та центру розробки методології Лінас Дунгвескіс)

22-24 жовтня 2019 року Тренінг “Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others”. (Учасниками тренінгу стали співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки)

15 листопада 2019 року Одноденний психологічний тренінг з командоутворення для першокурсників (Факультет №2)

28-29 листопада 2019 року Тренінг «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях» для рятувальників ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Рівненській області

17 грудня 2019 року Одноденний психологічний тренінг з командоутворення для першокурсників (Факультет №2)

28-29 січня 2020 року Тренінг «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях» для рятувальників ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Рівненській області

18-19 лютого 2020 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №2)

24 лютого 2020 року Тренінг для членів збірної команди університету з пожежно-прикладного спорту

4-5 березня 2020 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №2)

24-25 лютого 2021 року Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням в надзвичайних ситуаціях (Факультет №2)

4. Навчання курсантів, студентів Університету, волонтерів та практичних психологів ДСНС організації та наданню екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації (проведення інтерактивних занять, авторських соціально-психологічних тренінгів, участь у тактико-спеціальних навчаннях)

9 лютого 2019 року Навчально-тренінгові заняття для волонтерів з надання екстреної психологічної допомоги

23 квітня 2019 року Інтерактивні заняття з особливостей надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в осередку надзвичайної ситуації та визначення ролі й місця волонтерів у надзвичайних ситуаціях державного та регіонального рівнів.

29 травня 2019 року Навчально-методичні збори психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з теми «Психологічне забезпечення персоналу ДСНС України та психологічний захист населення»

15 травня 2019 року Тактико-спеціальні навчання

29 жовтня 2019 року Навчально-тренінгові заняття для харківських волонтерів

21 вересня 2020 року Навчання психологів ДСНС щодо надання психологічного супроводу учасників АТО/ООС

16 квітня 2021 року Тактико-спеціальні навчання

5. Проведення НДР з проблем психологічного забезпечення діяльності ДСНС.

На сьогодні колектив лабораторії виконує 2 НДР:

«Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України»;
«Психологічні особливості роботи з жертвами надзвичайної ситуації воєнного характеру» (реєстраційні картки НДР додаються).

6. Патенти, отримані співробітниками лабораторії.

6.1. Спосіб діагностики психоемоційного стану дитини (номер патенту 106078)

Спосіб діагностики психоемоційного стану дитини, що включає використання проективної експрес-техніки, яка відрізняється тим, що застосовується фізична модель тіла дитини з окремими деталями для створення довільного виразу обличчя, що відповідає психоемоційному стану дитини, з інтерпретацією результатів психодіагностики за допомогою спеціальної таблиці.

6.2. Валіза екстреної психологічної допомоги (номер патенту 128950)

Валіза екстреної психологічної допомоги, що включає переносну валізу з тканини з застібкою, яка містить 34 предмети для надання першої психологічної допомоги, яка відрізняється тим, що містить набори для діагностики психоемоційного стану постраждалих, впізнання тіл загиблих в морзі, роботи з дітьми, які постраждали від надзвичайної ситуації, роботі, роботи з постраждалим, в поведінці якого присутній аутоагресивний компонент, облаштуванні місця для скорботи, інформаційної терапії, мінімізації негативних психічних станів різноманітних верств постраждалого населення, при цьому предмети в її складі диференціюються в комплекти в залежності від групи реципієнтів або характеру травмуючої події.

6.3. Центр впровадження психотренінгових технологій (номер патенту 144690)

Центр впровадження психотренінгових технологій містить приміщення, об’єднані коридором: "Кімната катастроф", яка обладнана світлозахисними приладами на вікнах, мультимедійною апаратурою, що встановлена на одній із стін, багаторівневим освітленням та вмонтованими у підлогу на відстані 50 см один від одного магнітами, стіни мають зображення вогню, а стеля пофарбована у чорно-червоні кольори, у вигляді язиків полум'я; "Конференц зала", яка обладнана світлозахисними приладами на вікнах, мультимедійною апаратурою, що встановлена на одній із стін, багаторівневим освітленням, стіни і стеля пофарбовані у пастельні кольори; "Кімната для проведення кава-брейку", яка обладнана столом особливої конструкції, який може трансформуватися у різні форми, світлозахисними приладами на вікнах, багаторівневим освітленням, стіни і стеля пофарбовані у пастельні кольори; "Кімната релаксу", яка обладнана світлозахисними приладами на вікнах, мультимедійною апаратурою, що встановлена на одній із стін, м'яким килимом, м'якими сидіннями на кожного учасника соціально-психологічного тренінгу, багаторівневим освітленням, стіни і стеля пофарбовані у пастельні кольори; "Кімната індивідуального консультування", яка обладнана світлозахисними приладами на вікнах, стіни і стеля пофарбовані у пастельні кольори.

 

7.  Спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри психології діяльності в особливих умовах успішно пройдено акредитацію освітньо-наукової програми «Екстремальна та кризова психологія» (№ 1091. Строк дії сертифіката – до 01.07.2026 р.).

Доречи, Національний університет цивільного захисту України єдиний серед закладів вищої освіти з особливими умовами навчання отримав у 2020-2021 рр. сертифікат за напрямом 053 Психологія (третій (освітньо-науковий) рівень) строком на п’ять років. (Сертифікат за № 1091)

 

8. Впровадження результатів кваліфікаційних наукових праць на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора психологічних наук, а також освітньо-наукового рівня доктора філософії за напрямом 053 - Психологія, захищених  в Університеті в 2019-2021 рр.

8.1. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (2019 рік)

1. Балабанова Ксенія Вікторівна: «Психологічні особливості життєздатності працівників ДСНС України»

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету  цивільного захисту України й пов’язана з реалізацією  Загальнодержавної  цільової програми  розвитку цивільного захисту, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 року № 1156-р.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (державний реєстраційний номер 0114U002241).

Практичне значення отриманих результатів  дослідження  полягає в тому, що вони дають можливість підвищити ефективність діяльності працівників ДСНС України в  особливих умовах без втрати здоров’я та працездатності за рахунок оптимізації їх життєздатності. Встановлені в процесі  дослідження  факти і сформульовані на їх основі висновки можуть бути використані для прогнозування рівня життєздатності працівників ДСНС України на етапі  проведення професійно -психологічного відбору та стати підгрунтям для розробки програм оптимізації та розвитку професійної життєздатності.

Здобуті результати та висновки доцільно використовувати при розробці рекомендацій та цільових програм щодо мінімізації  негативних психологічних наслідків діяльності фахівців оперативно-рятувальних підрозділів у надзвичайних ситуаціях, викликаних подіями техногенного, природнього або соціального походження.

Основні положення дисертаційного дослідження впровадженні в навчальну  роботу  з підготовки майбутніх рятувальників під час  викладання навчальних дисциплін «Екстремальна та  кризова психологія, «Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях» та «Психологічне забезпечення професійної діяльності  працівників ДСНС України» в Національному університеті  цивільного захисту України (акт впровадження  від 15.05.2019).

Розроблена програма професійно-психологічного тренінгу з оптимізації та розвитку життєздатності працівників ДСНС України використовується  у практичній  діяльності працівниками служби психологічного забезпечення ГУ ДСНС України в Харківській області з метою вдосконалення  рівня психологічного забезпечення рятувальників в ході  виконання завдань за  призначенням  в екстремальних умовах (акт впровадження від 4.06.2019).

2. Іванченко Ольга Сергіївна: «Психокорекція ірраціональної дезадаптивної  провини у працівників аварійно-рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Української інженерно-педагогічної академії й пов’язане з реалізацією Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки (Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» № 4909-VI від 7 червня 2012 року).

Тема дисертаційного дослідження узгоджується з наступними положеннями: п. 4 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015; б)  п. 4 Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 року № 501/2015; п. 5.16 додатку 5 до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності МВС справ України на період 2015-2019 років, затвердженого Наказом МВС України від 16.03.2015 року № 275; п. 5.1.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (РК № 0114U002241).

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в можливості використання практичних рекомендацій для профілактики професійної діяльності рятувальника на основі недопущення виникнення ірраціональної дезадаптивної провини. Теоретичні і емпіричні результати можуть бути застосовані для розробки відповідних лекційних курсів і тренінгів-семінарів при викладанні психології екстремальних ситуацій.

Отримані результати можуть бути корисними при розробці комплексу психокорекційних та психопрофілактичних заходів щодо подолання негативних впливів професійної діяльності на працівників ДСНС України.

Одержані результати та висновки доцільно використовувати при розробці рекомендацій та цільових програм щодо мінімізації негативних психологічних наслідків діяльності працівників силових структур держави в надзвичайних ситуаціях, викликаних подіями техногенного, природного або соціального походження.

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені у навчальну роботу з підготовки майбутніх рятувальників при викладанні навчальних дисциплін «Екстремальна та кризова психологія», «Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях» та «Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників ДСНС України» в Національному університеті цивільного захисту України (акт впровадження від 24.01.2019 року).

Розроблені програми психокорекції переживання почуття провини впроваджені для використання практичними психологами У ДСНС України у Чернігівській області в межах психологічного забезпечення та психологічної підготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (акт впровадження від 25.12.2018 року).

Розроблені практичні рекомендації та сучасні методи психокорекції почуття провини використовуються у практичній діяльності працівниками служби психологічного забезпечення ГУ ДСНС України у Харківській області та дають змогу удосконалити і підвищити рівень психологічного забезпечення рятувальників після виконання завдань за призначенням в екстремальних умовах (акт впровадження від 04.02.2019 року).

3. Крещук Катерина Юріївна: «Професійні стереотипи та їх вплив на успішність діяльності рятувальників»

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України.

Тема дисертаційного дослідження узгоджується з такими положеннями: розділу 4 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015  № 5/2015; розділу 4 Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015; п. 5.16 додатку 5 до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності МВС  України на період 2015-2019, затвердженого Наказом МВС України від 16.03.2015 № 275.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (РК № 0114U002241).

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені у  підготовку майбутніх рятувальників під час викладання навчальних дисциплін «Екстремальна та кризова психологія», «Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях» та «Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників ДСНС України» в Національному університеті цивільного захисту України (акт впровадження від 28.11.2018 року).

Розроблені програми психопрофілактики та психокорекції деструктивних стереотипів впроваджені для використання практичними психологами У ДСНС України у Чернігівській області в межах психологічного забезпечення та психологічної підготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (акт впровадження від 25.12.2018 року).

Розроблені практичні рекомендації та сучасні методи психопрофілактики та психокорекції деструктивних професійних стереотипів використовуються у практичній діяльності працівниками служби психологічного забезпечення ГУ ДСНС України у Харківській області та дають змогу удосконалити і підвищити рівень психологічного забезпечення рятувальників після виконання завдань за призначенням в екстремальних умовах (акт впровадження від 04.02.2019 року).

4. Лозінська Наталія Сергіївна: «Особливості психологічної травматизації військовослужбовців-учасників АТО»

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України: «Діагностика негативних психічних станів військовослужбовців» (державний реєстраційний номер 0114U004341); «Основи психологічної реабілітації військовослужбовців з синдромом посттравматичного стресового розладу (ПТСР)» (державний реєстраційний номер 0117U001624).

Практичне значення  результатів дослідження полягає у можливості їх застосування під час професійно-психологічного відбору в Збройні Сили України, в ході бойової підготовки та психологічного супроводу особового складу; реалізації програми психологічної профілактики психотравматизації військовослужбовців з метою підтримки та збереження їх психологічного здоров’я; розумінні психології стресу та можливих проявів психологічної травматизації, розвитку навичок самодопомоги, взаємодопомоги та саморегуляції власних психічних станів; визначенні дієвості психопрофілактичних заходів.

Впровадження результатів дослідження здійснено:

- у навчальний процес військових психологів ОК Північ, під час проведення навчально методичних занять на базі НДЦ ГП ЗС України, з метою підвищення їх рівня професійної компетентності (акт впровадження від 29.12.2018 р.);

- у процес психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу в/ч А0409 на всіх етапах виконання завдань за призначенням (довідка про впровадження від 02.08.2019 р.);

- у процес медико-психологічних заходів Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗС України (довідка про впровадження від 12.08.2019 р.);

- у навчально-виховний процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт впровадження від 17.07.2019 р.);

- в освітній процес Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт впровадження від 02.08.2019 р.);

- у навчально-виховний процес Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (довідка про впровадження від 08.08.2019 р.).

5. Поканевич Олена Анатоліївна: «Формування психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх пожежних-рятувальників»

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України й пов’язане з реалізацією Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки (Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” № 4909 від 07 червня 2012 р.).

 Тема дисертаційного дослідження узгоджується з такими положеннями: розділу 4 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015; розділу 4 Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 №501/2015; п.5.16 додатку 5 до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності МВС України на період 2015-2019, затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 №275.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Психологічні наслідки виконання особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань за призначенням в умовах впливу стрес-факторів підвищеної інтенсивності» (Державний реєстраційний № 0116U002012 2016-2018 р.

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені у навчально-виховний процес Відділу психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної роботи Управління персоналу ГУ ДСНС України у м. Києві (акт впровадження від 21.08.2019 р.); у практичну діяльність Навчального центру при ГУ ДСНС України у м. Києві (акт впровадження від 21.08.2019 р.); у навчальний процес Львівського державного університету безпеки життєдіяльності при викладанні навчальних дисциплін “Психологія діяльності в особливих умовах”, “Психологічна підготовка та професійний відбір до дій в екстремальних умовах”, “Психологія посттравматичної реабілітації (акт впровадження від 14.09.2019 р.).

6. Сергієнко Олександр Олександрович: «Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій»

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України й пов’язана з реалізацією Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 1156-р.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (державний реєстраційний номер 0114U002241).

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у розробці та апробуванні батареї психодіагностичних методик, що дозволить виявляти працівників ДСНС з ознаками професійного відчуження, а також у можливості використання авторських програм психокорекції та психопрофілактики професійного відчуження, що дає можливість  мінімізувати прояви професійних деструкцій у пожежних-рятувальників.

Отримані результати теоретичного та емпіричного дослідження можуть бути застосовані для розробки відповідних лекційних курсів та тренінг-семінарів під час викладання навчальної дисципліни «Психологія екстремальних ситуацій».

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені у  підготовку майбутніх рятувальників під час викладання навчальних дисциплін «Екстремальна та кризова психологія», «Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях» та «Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників ДСНС України» в Національному університеті цивільного захисту України (акт впровадження від 28.11.2018 року).

Розроблені програми психопрофілактики та психокорекції професійного відчуження впроваджені для використання практичними психологами У ДСНС України у Чернігівській області в межах психологічного забезпечення та психологічної підготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (акт впровадження від 25.12.2018 року).

Розроблені практичні рекомендації та сучасні методи психопрофілактики та психокорекції професійного відчуження використовуються у практичній діяльності працівниками служби психологічного забезпечення ГУ ДСНС України у Харківській області та дають змогу удосконалити і підвищити рівень психологічного забезпечення рятувальників після виконання завдань за призначенням в екстремальних умовах (акт впровадження від 04.02.2019 року).

 

8.2. Дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (2020 рік)

1. Широбоков Юрій Миколайович: «Психологія військового полону»

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба і пов’язане з реалізацією Указу Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 23.08.2015 № 501/2015, Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18.03.2015 № 150/2015.

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідних робіт за шифрами: «Ефес» (№ ДР 0101U002012), «Рефлекс» (№ ДР 0101U002296), «Перезавантаження» (№ ДР 0101U002300), «Гармонія» (№ ДР 0118U000677), «Сова» (№ ДР 0118U000133д), «Динаміка» (№ ДР 0119U001560), «Реінтеграція» (№ ДР 0120U101902).

Практичне значення одержаних результатівУ розпорядження військових практиків надано науково перевірені дані, що розкривають психологічну специфіку військового полону та дозволяють проектувати і створювати ефективні системи психологічного забезпечення бойових дій військ.

Запропонована стратегія психологічної постізоляційної допомоги та підтримки звільнених з полону військовослужбовців дає можливість на практиці реалізувати єдність у розумінні цілей, завдань, засобів і методів цієї діяльності, спадкоємність зусиль командирів, штабів, органів по роботі з особовим складом, військових медиків та психологів як на етапі зустрічі колишніх бранців, так і на етапі їх перебування у лікувально-реабілітаційних центрах.

Результати дисертаційного дослідження:

 • використано Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю при роботі над законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження грошового та інших видів забезпечення за особами, які забезпечують безпеку під час проведення АТО та були захопленими в полон або заручниками, або визнаними в установленому законом порядку безвісно відсутніми» № 2548 (акт реалізації від 19.08.2020 року № 04-30/16-2020/138279);
 • реалізовано в діяльності Ради національної безпеки і оборони України у процесі організації та проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів щодо військовослужбовців та цивільних громадян, звільнених із примусової ізоляції (полону) (акт реалізації від 04.08.2020 року № 213/21-15);
 • впроваджено у діяльності Офісу Президента України під час розробки Національного стандарту реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з примусової ізоляції (акт впровадження від 25.05.2018 року № 39-03/242);
 • відпрацьовано Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України та Управлінням з військового співробітництва під час підготовки тимчасового положення про впровадження (апробацію) реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу Збройних Сил України, який перебуває в ізоляції, або звільнений з неї (акт реалізації від 29.07.2020 року № 323/1771);
 • покладено в основу курсу виживання льотного складу авіації, що викладається у Повітряних Силах Збройних Сил України та дозволяє оптимізувати систему підготовки військових льотчиків до умов проведення операції об’єднаних сил (акт реалізації від 17.07.2020 року № 350/176/120/5/13);
 • реалізовано у розробці низки нормативно-правових документів, що регламентують процес професійно-психологічної підготовки фахівців спеціальних підрозділів Національної Гвардії України (акт реалізації від 12.05.2020 року № 27/3-3372);
 • впроваджено в освітній процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт впровадження від 23.03.2020 року № 182/1220);
 • впроваджено в освітній процес Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (акт впровадження від 26.06.2020 року № 5342).

 

2. Миронець Сергій Миколайович: «Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій»

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до вимог Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до Плану науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету (науково-дослідна робота «Психологічне забезпечення діяльності фахівців міжнародних гуманітарних місій», номер державної реєстрації НДР – 0114U000319). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження використовуються при формуванні засад державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій України, сприяють формуванню позитивного іміджу Державної служби України з надзвичайних ситуацій на міжнародному рівні.

Результати дисертаційного дослідження застосовано при розробленні:

– Національного стандарту реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з вимушеної ізоляції (акт впровадження Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій від 10.06.2020 №15/04-06/124);

– Кодексу цивільного захисту України (від 02.10.2012  № 5403-VI) – внесено нову редакцію статті 38 «Психологічний захист» (акт впровадження МНС України від 30.01.2013);

– Державних стандартів професійно-технічної освіти: ДСПТО.LO.75.24-2009. Професія: Рятувальник. Кваліфікація: Рятувальник 3,2,1 класи, вища категорія. Код: 5119 та ДСПТО.LO.75.25-2009 (чинні відповідно до наказу МОН України від 28.10.2009 № 989 (акт впровадження МНС України від 30.01.2013);

– Національного стандарту навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Національний стандарт України/Наказ Держспоживстандарту від 08.08.2008 № 274 з 2010–0–01 (акт впровадження МНС України від 30.01.2013);

– при підвищенні кваліфікації керівного складу Центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та керівників галузевих підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту України в темах: «Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту»; «Психологічне забезпечення у сфері цивільного захисту»; «Психологічний захист в умовах надзвичайних ситуацій» (акт впровадження МНС України від 30.01.2013).

впроваджено:

– у систему підготовки Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування (ГАКЦПР) та освітній процес кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування – рекомендації щодо професійно-психологічного супроводу та психологічної підготовки рятувальників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації ДСНС, що затверджені наказом МНС України від 27.08.2007 № 584 «Про введення в дію Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС» (акт впровадження ІДУЦЗ ДСНС України від 02.03.2020);

– у практику професійно-психологічної підготовки рятувальників Мобільного рятувального центру швидкого реагування (МРЦ ШР ДСНС України): при професійно-психологічному відборі рятувальників та підготовці до міжнародної атестації Міжнародною групою ООН з проведення пошуково-рятувальних операцій в умовах міста (International Search and Rescue Advisory Group) у складі пошуково-рятувальної команди важкого класу з пошуку та порятунку в умовах міста; при відпрацюванні в системі професійно-психологічної підготовки рятувальників «Алгоритмів надання екстреної медичної допомоги для немедичних працівників при різноманітних надзвичайних станах», які включені до програми професійно-психологічної підготовки усіх категорій рятувальників МРЦ ШР ДСНС України (акт впровадження МРЦ ШР ДСНС України від 15.06.2020);

– у практичну діяльність Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦЕМД та МК), зокрема при реалізації теми НДР «Розробка та впровадження сучасних навчальних програм з надання екстреної медичної допомоги населенню України у надзвичайних ситуаціях» (номер державної реєстрації: 01107U000969);

– у практичну діяльність підрозділів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, а саме: авторська методика «Модифікований дебрифінг» застосовується безпосередньо під час ротації військовослужбовців саперних підрозділів, які залучаються для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у зоні проведення операції Об’єднаних сил, гуманітарного розмінування та під час проведення зборів з випускниками вищих військових освітніх закладів і рекомендована до використання офіцерами з морально-психологічного забезпечення та військовими психологами військових частин Держспецтрансслужби; «Алгоритми надання екстреної медичної допомоги для немедичних працівників при різноманітних надзвичайних станах» включено до програми професійно-психологічної підготовки усіх категорій особового складу Держспецтрансслужби, а також передбачених заходах виконання вимог наказу Міністра оборони України № 702 від 09.12.2015 (у редакції наказу Міністра оборони України № 629 від 11.12.2019) щодо психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціалізованої служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували службові (бойові) завдання в екстремальних умовах (акт впровадження № 14 від 02.03.2020);

– в освітній процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (Акт впровадження № від 03.03.2020) та Національного університету цивільного захисту України (акт впровадження від 25.02.2020 ) – при професійно-психологічній підготовці (підвищенні кваліфікації) військових медиків та фахівців, які за своїми функціональними обов’язками зобов’язані мати навички надання домедичної допомоги постраждалим;

– у систему професійно-психологічної підготовки рятувальників та рятувальників вищої категорії – розроблену «Модель комплексного психологічного забезпечення фахівців зведених рятувальних підрозділів міжнародних гуманітарних місій та пошуково-рятувальних операцій» (акт впровадження Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту ДСНС України від 24.02.2020);

– в освітній процес кафедри тактико-спеціальної, вогневої та спеціальної фізичної підготовки Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (акт впровадження № 5344 від 26.06.2020);

– у науковий процес Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – при розробленні системи діагностики бойової готовності особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України, відібраного для участі у миротворчих місіях (акт впровадження від 01.06.2020  № 350/176/51-262/293 пс.);

– у навчально-методичну та наукову роботу Національної академії Національної гвардії України (акт впровадження від 02.06.2020 № 5344);

– в освітній процес кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету у підготовці програм і робочих програм дисциплін «Психологія праці та інженерна психологія», «Психологія стресостійкості», «Кризова психологія» для студентів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» галузей знань 053 «Психологія», та «Психологія праці в екстремальних умовах», які здобувають освітній ступінь «магістр» 053 (довідка про впровадження № 686/22 від 06.03.2020 )

 

8.3. Дисертаційні дослідження на здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії за напрямом 053 - Психологія (2021 рік)

1.  Кердивар Валентин Віталійович: «Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту».

Матеріали дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи «Психологічні особливості роботи з жертвами надзвичайних ситуацій воєнного характеру» (державний  реєстраційний  номер 0118U001011).

Практичне значення отриманих результатів  дослідження  полягає у з’ясуванні психологічних особливостей проявів синдрому жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту, з урахуванням особливостей пережитих травмуючих подій воєнного характеру, які можуть бути впроваджені в підготовку, перепідготовку та роботу психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та працівників соціальних служб Міністерства соціальної політики України, які приймають участь в наданні гуманітарної та психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам.

Основні  положення дисертаційного дослідження впровадженні у роботу Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Харківської міської (акт впровадження від 21.02.2020 року) та використовуються у закладах вищої освіти сфери цивільного захисту у навчально-виховному процесі під час підготовки фахівців, які навчаються на напрямком «Психологія» (акт впровадження від 03.03 2020 року).

 

9. Участь науковців лабораторії в грантових програмах Європейського союзу.

З 1 вересня 2018 року по 15 грудня 2018 року науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології,  кандидат психологічних наук Вікторія Цокота проводила дослідження у межах гранту Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Інституті Креативних Технологій Університету Південної Каліфорнії (ICT USC, Лос Анджелес, США).

Вікторія Цокота мала змогу працювати над проектом віртуальної реальності “Dream-coach “Virtual Donbas”” під керівництвом професора Albert “Skip” Rizzo, директора науково-дослідної групи Медичної Віртуальної Реальності (USC IСT).

Американські колеги поділилися досвідом створення проектів реабілітації ветеранів з післятравматичними стресовими розладами (BRAVEMIND), психологічної підготовки військовослужбовців (STRIVE) та проекту створення віртуального середовища для поліцейських.

На запрошення програми Фулбрайт Вікторія прийняла активну участь у семінарі, присвяченому американськім інноваціям, який проходив у Сан Дієго (США), та у конференції "VR for Health Symposium", на якій розглядалися питання використання систем віртуальної реальності у медицині та психології (Лос Анджелес, США).

 

10. Взаємодія з міжнародними партнерами. Впровадження міжнародного досвіду у навчальний процес.

1. 28.02.2020 року    для професорсько-викладатського складу, курсантів та студентів соціально-психологічного факультету Університету науковцями лабораторії була організована зустріч з міжнародним інструктором з надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях Американського Червоного Хреста (Нью Йорк, США), стипендіатом програми Фулбрайт Майклом Кроніним  (Режим доступу).

2. 7.04.2021 року для науково-педагогічних працівників та курсантів-майбутніх психологів було організовано зустріч із начальником Відділу організації медичної та психологічної допомоги МНС Азербайджанської Республіки, ад’юнктом університету Софієвою Ханим Раміз кизи.

У ході зустрічі Ханим Софієва зупинилася на роботі психологів МНС Азербайджану під час надання психологічної допомоги населенню в умовах пандемії Covid-19 та під час воєнних дій, які проходили на території Нагорного Карабаху у вересні-листопаді 2020 року.

Особливу зацікавленість викликала розповідь психологині щодо організації та проведення спільної роботи психологів МНС Азербайджанської Республіки та запрошених її керівництвом 25 психологів з Турецької Республіки.

Під час спілкування з курсантами вона поділилася досвідом своїх колег з надання екстреної та пролонгованої психологічної допомоги вимушеним переселенцям, родичам загиблих (шехідів) та членам їхніх сімей, жертвам терористичних актів, пораненим тощо.